Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 251

Gepubliceerd op 9 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk zijn van plan om in het kader van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verelen voor:

 

Adres: Markweg (ongenummerd) in Standdaarbuiten

Omschrijving poject: het realiseren van een onbemand tankstation

 

De aanvraag, de ontwerpbesdhikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 10 januari 2019 tot en met woensdag 20 februari 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijz wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnnummer 140168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijz is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl