Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 251VergunningenOntwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk zijn van plan om in het kader van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verelen voor:

 

Adres: Markweg (ongenummerd) in Standdaarbuiten

Omschrijving poject: het realiseren van een onbemand tankstation

 

De aanvraag, de ontwerpbesdhikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 10 januari 2019 tot en met woensdag 20 februari 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijz wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnnummer 140168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijz is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.