Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2019, 24629Overig

Vacature Adviesraad internationale vraagstukken, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Openbaarmaking als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges

De Minister van Buitenlandse Zaken maakt in gevolge artikel 11, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges bekend dat er een vacature in de Adviesraad internationale vraagstukken zal ontstaan met ingang van 1 juli 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken zal, conform de procedure neergelegd in artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges een kandidaat voor benoeming voordragen die voldoet aan de gestelde eisen. Voor meer informatie zij verwezen naar https://aiv-advies.nl/9xc