Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 24445VergunningenBoompjesweg 1a te Landhorst (besluit aanmeldingsnotitie m.e.r.)

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis hebben op 24 april 2019 een besluit genomen op de aanmeldingsnotitie beoordeling milieueffectrapportage voor de varkens- en rundveehouderij aan Boompjesweg 1a te Landhorst.

De voorgenomen activiteiten bestaan onder meer uit het wijzigen van de indeling van de bestaande stal 6 met in het totaal plaats voor 2.220 stuks vleesvarkens en stal 8 met in totaal plaats voor 100 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar. Stal 6 wordt voorzien van een stalsysteem met emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken in combinatie met een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2004.05.V4. in combinatie met 2009.12.V4) en stal 8 wordt voorzien van een traditioneel huisvestingssysteem.

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis hebben besloten dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is omdat er geen negatieve gevolgen voor de omgeving zijn.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de volgende werkdag voor de duur van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis Brink 3 in Sint Anthonis of u kunt het digitaal opvragen via postbus@sintanthonis.nl.

Geen bezwaar/beroep

De aanmeldingsnotitie en het besluit hierop maken onderdeel uit van een procedure ter voorbereiding op de procedure voor een omgevingsvergunning. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk. Hiervoor krijgt u gelegenheid tijdens de procedure voor vergunningverlening bij de aanvraag om een omgevingsvergunning.

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.