Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2019, 24320Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Dennenheuvel ter inzage

Logo Bloemendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 18 april 2019 het definitieve bestemmingsplan Dennenheuvel gewijzigd heeft vastgesteld.

U kunt het bestemmingsplan inzien

Het definitieve bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 mei tot en met 13 juni ter inzage. U kunt het nieuwe bestemmingsplan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of www.bloemendaal.nl/projecten/landgoed-dennenheuvel

Wilt u het nieuwe plan liever op papier inzien?

Dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur terecht op het gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

Beroep instellen

Van 2 mei tot en met 13 juni kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen door de gewijzigde vaststelling in een ongunstige positie te worden gebracht

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl .

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, zal het bestemmingsplan niet in werking treden voordat op het beroep is beslist.

Op dit besluit is de Crisis en herstelwet in de beroepsprocedure tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van toepassing.

Dit betekent dat alleen beroep ingesteld kan worden met vermelding van de beroepsgronden (dus geen pro-forma beroep) en dat u bij die gronden een eigen belang heeft. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. Donkers, 023-522 5741 of e.donkers@bloemendaal.nl .

Op de hoogte blijven?

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van aanvragen in uw buurt? Meldt u dan aan voor de e-mail service van overheid.nl.