Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ouder-AmstelStaatscourant 2019, 24272VerkeersbesluitenVerkeersbesluit doorgetrokken Joan Muyskenweg Nummer 2019-006

Logo Ouder-Amstel

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

Overwegende dat:

de Joan Muyskenweg te Amsterdam-Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel, is doorgetrokken tussen de Van der Madeweg en de Holterbergweg te Amsterdam-Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel;

de doorgetrokken Joan Muyskenweg in de aankomende raadsvergadering bij raadsbesluit zal worden aangewezen als een openbare weg in de zin van de Wegenwet en op 1 mei 2019 zal worden opengesteld voor het verkeer;

door de aanleg van de verlenging van de Joan Muyskenweg en de openstelling hiervan, is er een verkeersbesluit nodig waarmee de verkeerssituatie(s) op de doorgetrokken Joan Muyskenweg en op een aantal hiermee in verbinding staande wegen (nieuw) wordt geregeld;

gehoord de politie;

gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet;

b e s l u i t e n:

A.

Het wegvak van de doorgetrokken Joan Muyskenweg aan te wijzen als een voorrangsweg, in het direct verlengde van de bestaande Joan Muyskenweg tot aan de Holterbergweg, met plaatsing van borden B01 en B02 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Joan Muyskenweg en bord B-06 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de toeleidende wegen;

Voor het wegvak van de doorgetrokken Joan Muyskenweg een maximumsnelheid van 50 km per uur vast te stellen, met plaatsing van bord A-01 (50 km) van bijlage 1 van het RVV 1990;

de aansluiting van de zuidelijke parallelweg van de Van der Madeweg op de Joan Muyskenweg geheel op te heffen en uit het verkeer te nemen, door plaatsing van een fysieke afsluiting;

op de kruising Joan Muyskenweg/ Van der Madeweg op vier plaatsen een voetgangersoversteekplaats aan te wijzen, met het aanbrengen van de wit/zwarte markering van een voetgangersoversteekplaats en plaatsing van bord L02 van bijlage 1 van het RVV 1990;

op de kruising Joan Muyskenweg/ Van der Madeweg op vier plaatsen een fiets/bromfietsoversteek aan te wijzen, met het laten doorlopen van de rode belijning van het fietspad en bord G12-A van bijlage 1 van het RVV 1990, waarvan twee (parallel met de rijbaan van de Joan Muyskenweg) zijn voorzien van een voorrangsregeling door middel van blokmarkering en haaientanden;

Parallel aan de doorgetrokken Joan Muyskenweg voetpaden aan te wijzen met plaatsing van het verkeersbord L02 van bijlage 1 van het RVV 1990;

Parallel aan de doorgetrokken Joan Muyskenweg fietspaden/ bromfietspaden aan te wijzen met plaatsing van het verkeersbord G-12A van bijlage 1 van het RVV 1990. Op deze fietspaden/bromfietspaden is een verplichte rijrichtingsverkeer aangegeven (noord-zuid aan de westzijde en zuid-noord aan de oostzijde van de Joan Muyskenweg. Het verkeer op deze fiets/bromfietspaden heeft tot aan de kruising met de Holterbergweg voorrang op het verkeer uit zijwegen of in/uitritten van de Joan Muyskenweg;

Een voetpad en fietspad/bromfietspad aan te wijzen tussen het noordelijke fietspad/bromfietspad langs de doorgetrokken Joan Muyskenweg en de zuidelijke parallelweg van de Van der Madeweg, door plaatsing van bord L02 en G12-A van bijlage 1 van het RVV 1990;

Het instellen van een parkeerverbod aan de noordwestelijke zijde van de Van der Madeweg, ter plaatse van de kruising met de Joan Muyskenweg, door plaatsing van bord E-01 van bijlage 1 van het RVV 1990;

Over de gehele lengte van de doorgetrokken Joan Muyskenweg de verplichte rijrichting aan te geven voor het verkeer dat verkeersvoorzieningen op de weg moet passeren, door het plaatsen van de verkeersborden D02-LO, D-02-RO van bijlage 1 van het RVV 1990 op de verkeersvoorziening;

Het instellen van opstel vakken voor het gemotoriseerd verkeer:

  • a.

    Aan de westzijde van de Van der Madeweg, ter plaatse van de kruising met de Joan Muyskenweg:

  • Een opstel vak linksaf, voor verkeer in de richting Joan Muyskenweg ten noorden van de ruising;

  • Eén gecombineerd opstel vak voor verkeer rechtdoor (op de van der Madeweg) c.q. voor verkeer rechtsaf richting doorgetrokken Joan Muyskenweg ten zuiden van de kruising;

B Aan de oostzijde van de Van der Madeweg, ter plaatse van de kruising met de Joan Muyskenweg:

- Eén opstel vak linksaf, voor verkeer in de richting Joan Muyskenweg ten zuiden van de kruising;

- Eén gecombineerd opstel vak rechtdoor/rechtsaf, voor verkeer richting de Van der Madeweg

Respectievelijk verkeer richting de Joan Muyskenweg ten noorden van de kruising;

C Op de noordzijde van de Joan Muyskenweg, ter plaatse van de kruising met de Van der Madeweg:

- Eén opstelbak linksaf, voor verkeer in de richting van de Van der Madeweg, ten oosten van de kruising;

- Eén gecombineerd opstel vak rechtdoor/ rechtsaf, voor verkeer in de richting van de Joan Muyskenweg

ten zuiden van de kruising respectievelijk in de richting van de Van der Madeweg ten westen van de

kruising;

D Op de zuidzijde van de Joan Muyskenweg, ter plaatse van de kruising met de Van der Madeweg:

- Eén opstel vak linksaf, voor verkeer richting Van der Madeweg ten westen van de kruising;

- Eén opstel vak rechtdoor, voor verkeer richting Joan Muyskenweg ten noorden van de kruising;

- Eén opstel vak rechtsaf ,voor verkeer richting Van der Madeweg, ten oosten van de kruising;

12. Het instellen van een zijweg, voor de gecombineerde ontsluiting van de Groothandelsbedrijven SLIGRO/ MAKRO, aan de oostzijde van de doorgetrokken Joan Muyskenweg. Het verkeer op de Joan Muyskenweg heeft voorrang op het verkeer op deze zijweg (blokmarkering en bord B-06 van bijlage 1 van het RVV 1990. Ten noorden van deze zijweg wordt op de oostelijke rijbaan een opstel vak ingesteld, met inleidende maatregelen, voor het verkeer dat linksaf wil slaan in de richting deze zijweg, die de ontsluiting vormt van de SLIGRO/MAKRO;

13. Ten zuiden van de onder 12 omschreven zijweg wordt een fiets/bromfietsoversteek ingesteld, in twee richtingen, door plaatsing van bord G 12-A van bijlage 1 van het RVV 1990 plus belijning in de vorm van blokmarkering en haaientanden. Het verkeer op de Joan Muyskenweg heeft voorrang op het

verkeer op deze oversteek;.

 

14. Ten zuiden van de fietsoversteek beschreven onder 13 is de aansluiting op de naamloze toekomstige ontsluitingsweg van kavel West, ter plaatse van de westelijke rijbaan van de Joan Muyskenweg. Al het verkeer op de Joan Muyskenweg heeft voorrang op het verkeer op de naamloze toekomstige ontsluitingsweg. Ten zuiden van deze aansluiting wordt op de oostelijke rijbaan van de Joan Muyskenweg een opstel vak ingesteld, voor verkeer richting de naamloze toekomstige ontsluitingsweg;

15.. Ter plaatse van de kruising met de Holterbergweg/Stationsweg eindigt de voorrangsweg Joan Muyskenweg. Op deze kruising is een verkeersregelinstallatie aanwezig om het samenkomen van de verschillende verkeersstromen te regelen. Deze verkeersstromen zijn:

- voetgangers op de twee ingestelde voetgangersoversteken op de noord-, en westzijde van de kruising en op de fiets/bromfietsoversteken aan de oost- en zuidzijde van de kruising;

- fietsers op de fiets/bromfietspaden en fiets/bromfietsoversteken langs de Joan Muyskenweg, de Holterbergweg en vanuit de Stationsstraat;

- gemotoriseerd verkeer op de Holterbergweg, Joan Muyskenweg en Stationsstraat.

16. Op de Joan Muyskenweg worden de volgende opstelvakken ingesteld:

op de westelijke rijbaan:

- één opstel vak linksaf, voor verkeer richtring de Holterbergweg ten noorden van de kruising;

- één opstel vak rechtdoor, voor verkeer richting de Stationsweg;

- één opstel vak rechtsaf, voor verkeer richting de Holterbergweg ten zuiden van de kruising;

op de oostelijke rijbaan:

- één opstel vak om het verkeer in noordelijke richting op de Joan Muyskenweg naar de meest

oostelijke rijbaan te geleiden;

 

17. Op de Holterbergweg worden de volgende opstelvakken ingesteld:

Ten zuiden van de kruising met de Joan Muyskenweg en Stationsstraat:

- Twee opstel vakken naar links, voor verkeer richting Joan Muyskenweg;

- Twee opstel vakken rechtdoor, voor doorgaand verkeer op de Holterbergweg in noordelijke richting;

- Eén opstel vak linksaf, voor verkeer richting de Stationsweg;

Ten noorden van de kruising met de Joan Muyskenweg en Stationsweg:

- Twee opstel vakken naar links, voor verkeer richting Joan Muyskenweg;

- Twee opstel vakken rechtdoor, voor doorgaand verkeer op de Holterbergweg in noordelijke richting;

- Eén opstel vak linksaf, voor verkeer richting de Stationsweg;

 

 

 

18. Op de Stationsweg worden de volgende opstel vakken ingesteld:

Ter plaatse van de kruising met de Holterbergweg:

- Eén linksaf, voor verkeer richting de Holterbergweg ten zuiden van de kruising;

- Eén rechtdoor, voor verkeer richting de Joan Muyskenweg;

- Eén rechtsaf, voor verkeer richting de Holterbergweg ten noorden van de kruising;

Hieraan voorafgaand (richting Station) zijn twee opstel vakken ingesteld:

- Eén gecombineerd rechtdoor/rechtsaf vak richting de Joan Muyskenweg en de Holterbergweg ten

noorden van de kruising;

- Eén linksaf, voor verkeer richting de Holterbergweg ten zuiden van de kruising;

19. Op de kruising Joan Muyskenweg/Holterbergweg/Stationsweg worden vier fiets/bromfiets oversteekplaatsen ingesteld, één op iedere poot van de kruising, waarbij voor de twee fiets-bromfietsoversteken parallel aan de rijbaan van de Holterbergweg een voorrangregeling geldt, die is gemarkeerd met blokmarkering en haaientanden, en het doorlopen van de verharding van het fiets/bromfietspad en plaatsing van het bord G-12-a van bijlage 1 van het RVV 1990;

20 Er worden twee voetgangersoversteekplaatsen ingesteld, één over de rijbaan van de Joan Muyskenweg, en één over de Holterbergweg op het noordelijk deel van de kruising, die worden uitgevoerd met de zwart/wit markering van een voetgangersoversteek en met plaatsing van borden L02 van bijlage 1 van het RVV 1990 ingesteld. Op de overige twee poten van de kruising gebruiken overstekende voetgangers de fietsoversteek cf. artikel 4 RVV;

21. Aan het begin van de busbaan tussen de Stationsweg en de Rijksstraatweg wordt ter plaatse van de aansluiting op de Stationsweg de borden F-13 en J 24 van bijlage 1 van het RVV 1990 ingesteld(. Aan de noordzijde van de busbaan wordt een fietspad/bromfietspad ingesteld, met plaatsing van bord G-12-A van bijlage 1 van het RVV 1990 en rode asfaltmarkering. Voorbij de bussluis op de busbaan mogen fietsers/bromfietsers richting Rijksstraatweg gebruik maken van de busbaan (de bestaande regeling);

22. Langs de Stationsweg wordt een voetpad ingesteld, aan de zuidzijde van de weg, door plaatsing van het bord L02 van bijlage 1 van het RVV 1990;

23. Aan het begin van de Stationsweg wordt het bord L08, met onderbord “autobussen” geplaatst, om

het doodlopende karakter van de weg aan te geven (de bestaande regeling).

één-en-ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen Heijmans – Amsterdam, met het kenmerk G006445-tek-no. 201 t/m 205, allen versie 2.

B. De doorgetrokken Joan Muyskenweg en bijbehorende met kruisingen met inachtneming van het bepaalde onder A 1 t/m A-23 open te stellen voor het verkeer, met ingang van 1 mei 2019. .

Ouderkerk aan de Amstel, 30 april 2019

de secretaris, de burgemeester,

L.J. Heijlman J. Langenacker

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de bekendmaking in de Staatscourant ( 27 december 2018) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

uw naam en adres;

de dagtekening van het bezwaarschrift;

een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;

de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

 

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.