Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandStaatscourant 2019, 23969VergunningenVerleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een basisschool met peuteropvang en dorpshuis aan Van Berumstraat 2 te Zuidwolde.

Logo Het Hogeland

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend een omgevingsvergunning te hebben verleend voor het brandveilig gebruiken van een basisschool met peuteropvang en dorpshuis aan Van Berumstraat 2 te Zuidwolde.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf 2 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Als u de omgevingsvergunning wilt inzien, maak dan een afspraak via 088-3458888.

Beroep / voorlopige voorzieningen

Binnen zes weken na bekendmaking kan tegen dit besluit beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden ingesteld door:

  • 1.

    Een belanghebbende die tijdig zienswijzen over de

  • 2.

    Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Naast een beroepschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van de omgevingsvergunning op totdat op het verzoek is beslist.

De belanghebbenden kunnen de genoemde rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor dienen zij wel te beschikken over een elektronische handtekening (DiGiD). Op genoemde site staan de precieze voorwaarden voor digitaal beroep.