Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 23898VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Zandpad 12 te Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 26 april tot en met donderdag 6 juni 2019 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zandpad 12 te Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

Op 6 januari 2017 is een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van onder meer een ligboxenstal. Deze ligboxenstal is in afwijking van de vergunning hoger gebouwd en het maaiveld rondom de stal is verhoogd. De Provincie Utrecht heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het huisvesten van extra vee in de stal.

Inzien

Het ontwerpbesluit (dossiernummer 180861)  is vanaf vrijdag 26 april 2019 na afspraak (14 0346)  in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 26 april 2019 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).