Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenStaatscourant 2019, 23703VergunningenOntwerpbestemmingsplan ´Hommelstraat 2 Beuningen´

Logo Beuningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het ontwerpbestemmingsplan ´Hommelstraat 2 Beuningen´ ligt van 30 april tot en met 11 juni 2019  voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een wijziging van de bestemming voor de woning aan de Hommelstraat 2 in Beuningen. De bestaande woning wordt gesloopt en op het perceel wordt 1 woongebouw met twee wooneenheden herbouwd. De inhoud van het woongebouw en de oppervlakte bijbehorende bouwwerken zullen ongewijzigd blijven op het perceel en in totaal voldoen aan de maatvoeringen voor 1 woning.  

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad in bepaalde gevallen verplicht om bij de vaststelling van het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. In dit geval zal de gemeenteraad geen exploitatieplan vaststellen, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd zal zijn.

Inzage en zienswijzen:

Het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar gemaakt en beschikbaar gesteld op de volgende wijze:

  • 1.

    Het plan is op werkdagen in te zien op afspraak (tel. 14 024), op de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.

 

In de genoemde periode van zes weken kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het plan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. In de zienswijze geeft u duidelijk aan op welke onderdelen van het ontwerpbesluit (ontwerpbestemmingsplan) deze betrekking heeft. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer

14 024. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Beuningen, 23 April 2019