Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 22738Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Westergeest – Beintemawei 3 inzien

Logo Noardeast-Fryslân

Tot en met 5 juni 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan Westergeest – Beintemawei 3 ter inzage (NL.IMRO.1970.BPWgBeintemawei3-ON01).

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk een nieuwe bedrijfsloods en kapschuur te bouwen bij het bestaande loon- en grondverzetbedrijf aan de Beintemawei 3 in Westergeest, waardoor vrijwel al het materiaal en materieel van het bedrijf binnen gestald kan worden.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Kollum, Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum. Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.1970.BPWgBeintemawei3-ON01/.

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze tot en met 5 juni 2019 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, postbus 13, 9290AA te Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888