Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenStaatscourant 2019, 22370VergunningenOntwerpbestemmingsplan ´ Pastoor van der Marckstraat 2-2a te Weurt´

Logo Beuningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

Het ontwerpbestemmingsplan ´Pastoor van der Marckstraat 2-2a te Weurt´ ligt van 24 april 2019  tot en met 4 juni 2019  voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het opnemen van de aanduiding  ‘twee-aaneen’ in de regels, voor de woning aan de Pastoor van der Marckstraat 2-2a in Weurt.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad in bepaalde gevallen verplicht om bij de vaststelling van het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. In dit geval zal de gemeenteraad geen exploitatieplan vaststellen, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Inzage en zienswijzen:

Het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar gemaakt en beschikbaar gesteld op de volgende wijze:

  • 1.

    Het plan is elke werkdag in te zien op afspraak (tel. 14 024), op de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.

 

In de genoemde periode van zes weken kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het plan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. In de zienswijze geeft u duidelijk aan op welke onderdelen van het ontwerp-besluit (ontwerpbestemmingsplan) deze betrekking heeft. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer

14 024. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Beuningen, 16 april 2019