Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 21650Benoemingen en ontslagen

Besluit van 29 maart 2019, nr. 2019000592, houdende eervol ontslag van leden van de raad van bestuur van TNO

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 27 maart 2019, nr. WJZ / 18278386; in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad en gehoord de raad van toezicht van TNO;

Gelet op artikel 7, tweede lid, van de TNO-wet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 januari 2019 wordt eervol ontslagen als lid van de raad van bestuur van TNO: de heer prof. dr. ir. J.T.F. Keurentjes, te Helmond.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 13 januari 2019 wordt eervol ontslagen als lid van de raad van bestuur van TNO: de heer W. Nagtegaal, te Voorburg.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de betrokkenen, de raad van bestuur en aan de raad van toezicht van TNO.

’s-Gravenhage, 29 maart 2019

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer