Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst IJmondStaatscourant 2019, 21500VergunningenBekendmaking Wet milieubeheer

Logo Omgevingsdienst IJmond

Beschikking maatwerkvoorschriften

De teamleider van Omgevingsdienst legt, namens het college ven burgemeester en wethouders van Oostzaan, op grond van artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften op aan Alliander N.V. met betrekking tot het lozen op het gemeentelijk riool aan Zuideinde 7 te Oostzaan gedurende de periode april 2019 tot en met augustus 2019 met 14 m3/uur. Deze voorschriften zijn voor de duur van de werkzaamheden op de lozing van toepassing.

 

Inzage

De beschikking ligt tijdens werkuren van 17 april tot 29 mei 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptiebalie van het gemeentehuis op maandag tot en met donderdag van 08.30 en 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 29 mei 2019 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Algemene informatie

Bezoek- en postadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer.

Telefoon: (075) 655 35 35. Fax: (075) 655 35 30. E-mail: info@odijmond.nl

Wormer, 16 april 2019

Teamleider Omgevingsdienst IJmond,

Namens deze:

M. van der Vlugt