Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 20938VergunningenOntwerp omgevingsvergunning Driehuizen 6 in Wervershoof (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan:

 

• Het bouwen van twee sleufsilo’s en één drijfmestsilo op het perceel Driehuizen 6 in Wervershoof.

 

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 12 april 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.