Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 20902Overig

Reevediep, openstelling voor de recreatievaart, afmetingen en vaarsnelheid scheepvaart en bedientijden Scheeresluis, met ingang van 18 april 2019, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt het volgende bekend.

Afmetingen en vaarsnelheid scheepvaart

Overeenkomstig artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) mag een schip niet deelnemen aan de scheepvaart, indien de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid of de snelheid van dit schip niet verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken.

Gelet hierop zijn de grootst toegestane afmetingen voor schepen op het Reevediep:

  • Lengte: 20 meter

  • Breedte: 5 meter.

De maximaal toegelaten vaarsnelheid voor het scheepvaartverkeer op het Reevediep:

  • 6 kilometer per uur.

Bedientijden Scheeresluis

  • Op werkdagen en zaterdagen van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur.

  • Op zon- en feestdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur.

Voor nadere informatie kan gebeld worden naar 0800-8002.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, N. Kalfs b.a. directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Oost-Nederland, J.C. van Hees