Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 19687VergunningenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Marktstraat 21 te Naarden

Logo Gooise Meren

 

Locatie: Marktstraat 21 te Naarden

Omschrijving activiteit: Het intern constructief wijzigen, het realiseren van dakramen en het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak alsmede het renoveren van het pand (rijksmonument) (HZ_WABO-18-0414)

Datum besluit: 03-04-2019

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Naast het instellen van beroep is het, in spoedeisende gevallen, mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de bij de Rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

Informatie en Inzage:

Voor informatie kunt u op werkdagen telefonisch, van 8.30 – 13.00 uur, contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 035 207 00 00. Via de website van onze gemeente kunt u een afspraak maken voor een baliebezoek. Kies als activiteit "omgevingsvergunning inzien". Tevens zijn de stukken met betrekking tot het bovengenoemde besluit op te vragen via de gemeentelijke website https://gooisemeren.nl/bouwen-en-slopen/bouwtekeningen (o.v.v. het zaaknummer).

Openingstijden balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving:

Maandag: 8:30 – 13:00 uur

Dinsdag en woensdag: 8:30 – 17:00 uur

Donderdag: 8:30 – 12:00 uur

Vrijdag: 8:30 – 13:00 uur

Afspraak via website: https://afspraak.gooisemeren.nl/Internetafspraken