Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2019, 19585VerkeersbesluitenBurgemeester en wethouders van Zaanstad,

Logo Zaanstad

d.d. 02-04-2019

overwegende dat;

In Zaandam en Koog aan de Zaan in 2010 door middel van verkeersbesluit 62210 de Binding is gesloten verklaard voor vrachtauto’s en de brug gesloten is voor alle verkeer op maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 09:00 uur en van 16:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van de lijndiensten van het openbaar vervoer en (brom)fietsers, door middel van plaatsing van borden C01 met onderborden;

dat ten behoeve van de verkeersveiligheid aan beide zijden van de Binding een rotonde wordt gemaakt op de kruising met de Houtveldweg en de kruising met de Wildeman en de Glazenmaker;

het veelvuldig zal voorkomen dat vrachtwagens en werkvoertuigen voor uitvoering van deze werkzaamheden aan beide zijden van de Binding moeten zijn;

gelet op bovenstaande de wens is om vrachtwagens voor deze werkzaamheden uit te zonderen van deze geslotenverklaring;

verkeerskundig en milieutechnisch gezien geen bezwaar is tegen deze uitzondering;

hiervoor een verkeersbesluit noodzakelijk is;

volgens artikel 24 BABW overleg is geweest met de politie Noord-Holland, waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

bovengenoemd wegvak is gelegen in de gemeente Zaanstad en in beheer is bij gemeente Zaanstad;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden; de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

In Zaandam en Koog aan de Zaan;

  • Voor de Binding verkeersbesluit 2010-62210 tijdelijk te wijzigen dat het bouwverkeer ten behoeve van de bouw van de rotondes uitgezonderd wordt van de geslotenverklaring van vrachtwagens en de geslotenverklaring voor alle verkeer op maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 09:00 uur en van 16:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van de lijndiensten van het openbaar vervoer en (brom)fietsers, door middel van het aanbrengen van een onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • Dat deze wijziging zal gelden van 8 april 2019 tot 1 augustus 2019, of zolang nodig voor deze werkzaamheden;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 02-04-2019

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

In Zaandam en Koog aan de Zaan

  • Voor de Binding verkeersbesluit 2010-62210 tijdelijk te wijzigen dat het bouwverkeer ten behoeve van de bouw van de rotondes uitgezonderd wordt van de geslotenverklaring van vrachtwagens en de geslotenverklaring voor alle verkeer op maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 09:00 uur en van 16:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van de lijndiensten van het openbaar vervoer en (brom)fietsers, door middel van het aanbrengen van een onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • Dat deze wijziging zal gelden van 8 april 2019 tot 1 augustus 2019, of zolang nodig voor deze werkzaamheden;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

 

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.