Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveStaatscourant 2019, 19071VerkeersbesluitenBesluit tot het wijzigen en opnieuw vaststellen van de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet 1994, voor zover het de grens betreft op de Grippensteinschestraat te Velp

Logo Grave

De raad van de gemeente Grave

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2019

 

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 12 maart 2019

 

gelet op artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 

besluit

Tot het wijzigen en opnieuw vaststellen van de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet 1994, voor zover het de grens betreft op de Grippensteinschestraat te Velp.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering

van 26 maart 2019.

 

De raad voornoemd,

 

M.J. Swinkels, griffier

A.M.H. Roolvink Msc, voorzitter