Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 19033Interne regelingen

Maandbrief VBD februari 2019

februari 2019

Hoofddirectie Personeel

nr. BS/2019

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie, Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

feb-19

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03740

21,20889

25,52659

46,73548

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03740

21,20889

25,52659

46,73548

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03740

21,20889

12,76330

33,97219

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03740

21,20889

12,76330

33,97219

€ 290,08

4. ongehuwd

2,03740

17,39129

12,76330

30,15459

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03740

21,20889

12,76330

33,97219

€ 393,68

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,59560

21,55691

13,27401

34,83092

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,59560

21,55691

13,27401

34,83092

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,59560

21,55691

6,63701

28,19392

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,59560

21,55691

6,63701

28,19392

€ 290,08

4. ongehuwd

1,59560

17,67666

6,63701

24,31367

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,59560

21,55691

6,63701

28,19392

€ 393,68

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

17,54800

4,73460

22,28260

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 362,60

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,14240

29,70693

34,39828

64,10521

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,14240

29,70693

34,39828

64,10521

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,14240

29,70693

17,19914

46,90607

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,14240

29,70693

17,19914

46,90607

€ 290,08

4. ongehuwd

1,14240

24,35968

17,19914

41,55882

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,14240

29,70693

17,19914

46,90607

€ 393,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55950

37,73421

50,49336

88,22757

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55950

37,73421

50,49336

88,22757

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55950

37,73421

25,24668

62,98089

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55950

37,73421

25,24668

62,98089

€ 290,08

4. ongehuwd

1,55950

30,94205

25,24668

56,18873

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55950

37,73421

25,24668

62,98089

€ 393,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51470

12,24401

7,87953

20,12354

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51470

12,24401

7,87953

20,12354

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51470

12,24401

3,93976

16,18377

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51470

12,24401

3,93976

16,18377

€ 290,08

4. ongehuwd

1,51470

10,04009

3,93976

13,97985

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51470

12,24401

3,93976

16,18377

€ 393,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51470

12,24401

21,01208

33,25609

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51470

12,24401

21,01208

33,25609

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51470

12,24401

10,50604

22,75005

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51470

12,24401

10,50604

22,75005

€ 290,08

4. ongehuwd

1,51470

10,04009

10,50604

20,54613

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51470

12,24401

10,50604

22,75005

€ 393,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

763,20030

3,59325

23,43279

27,02604

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

763,20030

3,59325

23,43279

27,02604

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

763,20030

3,59325

11,71640

15,30965

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

763,20030

3,59325

11,71640

15,30965

€ 290,08

4. ongehuwd

763,20030

2,94647

11,71640

14,66287

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

763,20030

3,59325

11,71640

15,30965

€ 393,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,71720

49,33681

39,60412

88,94093

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,71720

49,33681

39,60412

88,94093

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,71720

49,33681

19,80206

69,13887

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,71720

49,33681

19,80206

69,13887

€ 290,08

4. ongehuwd

7,71720

40,45618

19,80206

60,25824

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,71720

49,33681

19,80206

69,13887

€ 393,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03740

17,34809

27,45945

44,80754

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03740

17,34809

27,45945

44,80754

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03740

17,34809

13,72973

31,07782

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03740

17,34809

13,72973

31,07782

€ 290,08

4. ongehuwd

2,03740

14,22543

13,72973

27,95516

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03740

17,34809

13,72973

31,07782

€ 393,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 362,60

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,03800

13,56030

26,59830

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 362,60

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

15,00600

4,15233

19,15833

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 362,60

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 290,08

4. ongehuwd

1,00000

62,32000

31,57440

93,89440

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 393,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 362,60

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

317,16500

10,56548

17,24821

27,81369

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

317,16500

10,56548

17,24821

27,81369

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

317,16500

10,56548

8,62411

19,18959

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

317,16500

10,56548

8,62411

19,18959

€ 176,12

4. ongehuwd

317,16500

8,66369

8,62411

17,28780

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

317,16500

10,56548

8,62411

19,18959

€ 362,60

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,20160

34,97715

47,37698

82,35413

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,20160

34,97715

47,37698

82,35413

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,20160

34,97715

23,68849

58,66564

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,20160

34,97715

23,68849

58,66564

€ 290,08

4. ongehuwd

4,20160

28,68126

23,68849

52,36975

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,20160

34,97715

23,68849

58,66564

€ 393,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 362,60

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

4,59200

18,94464

23,53664

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 362,60

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

4,04703

16,59303

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 362,60

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70080

36,94974

8,54566

45,49540

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70080

36,94974

8,54566

45,49540

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70080

36,94974

4,27283

41,22257

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

4,27283

41,22257

€ 176,12

4. ongehuwd

9,70080

30,29878

4,27283

34,57161

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

4,27283

41,22257

€ 362,60

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70080

36,94974

39,52369

76,47343

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70080

36,94974

39,52369

76,47343

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70080

36,94974

19,76185

56,71159

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

19,76185

56,71159

€ 176,12

4. ongehuwd

9,70080

30,29878

19,76185

50,06063

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

19,76185

56,71159

€ 362,60

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70080

36,94974

12,81850

49,76824

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70080

36,94974

12,81850

49,76824

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70080

36,94974

6,40925

43,35899

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

6,40925

43,35899

€ 176,12

4. ongehuwd

9,70080

30,29878

6,40925

36,70803

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

6,40925

43,35899

€ 362,60

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,29620

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,29620

0,00000

16,38000

16,38000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,29620

0,00000

8,19000

8,19000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,29620

0,00000

8,19000

8,19000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,29620

0,00000

8,19000

8,19000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,29620

0,00000

8,19000

8,19000

€ 362,60

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

1,55800

4,37151

5,92951

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 362,60

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,75630

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,75630

0,00000

35,10000

35,10000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,75630

0,00000

17,55000

17,55000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,75630

0,00000

17,55000

17,55000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,75630

0,00000

17,55000

17,55000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,75630

0,00000

17,55000

17,55000

€ 362,60

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,14240

24,61239

37,90709

62,51948

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,14240

24,61239

37,90709

62,51948

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,14240

24,61239

18,95355

43,56594

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,14240

24,61239

18,95355

43,56594

€ 290,08

4. ongehuwd

1,14240

20,18216

18,95355

39,13571

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,14240

24,61239

18,95355

43,56594

€ 393,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,20200

5,43348

18,63548

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 362,60

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

205,08670

21,86202

57,98195

79,84397

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

205,08670

21,86202

57,98195

79,84397

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

205,08670

21,86202

28,99098

50,85300

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

205,08670

21,86202

28,99098

50,85300

€ 290,08

4. ongehuwd

205,08670

17,92686

28,99098

46,91784

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

205,08670

21,86202

28,99098

50,85300

€ 393,68

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,14240

24,61239

30,13128

54,74367

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,14240

24,61239

30,13128

54,74367

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,14240

24,61239

15,06564

39,67803

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,14240

24,61239

15,06564

39,67803

€ 290,08

4. ongehuwd

1,14240

20,18216

15,06564

35,24780

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,14240

24,61239

15,06564

39,67803

€ 393,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03740

15,21449

28,75754

43,97203

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03740

15,21449

28,75754

43,97203

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03740

15,21449

14,37877

29,59326

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03740

15,21449

14,37877

29,59326

€ 290,08

4. ongehuwd

2,03740

12,47588

14,37877

26,85465

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03740

15,21449

14,37877

29,59326

€ 393,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,06930

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,06930

0,00000

30,42000

30,42000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,06930

0,00000

15,21000

15,21000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,06930

0,00000

15,21000

15,21000

€ 176,12

4. ongehuwd

6,06930

0,00000

15,21000

15,21000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,06930

0,00000

15,21000

15,21000

€ 362,60

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,86810

4,60270

8,15901

12,76171

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,86810

4,60270

8,15901

12,76171

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,86810

4,60270

4,07951

8,68221

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,86810

4,60270

4,07951

8,68221

€ 176,12

4. ongehuwd

0,86810

3,77421

4,07951

7,85372

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,86810

4,60270

4,07951

8,68221

€ 362,60

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,14240

19,51786

7,45791

26,97577

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,14240

19,51786

7,45791

26,97577

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,14240

19,51786

3,72896

23,24682

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,14240

19,51786

3,72896

23,24682

€ 290,08

4. ongehuwd

1,14240

16,00464

3,72896

19,73360

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,14240

19,51786

3,72896

23,24682

€ 393,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

15,53900

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

15,53900

0,00000

21,06000

21,06000

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

15,53900

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

15,53900

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

4. ongehuwd

15,53900

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

15,53900

0,00000

10,53000

10,53000

€ 393,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,35000

12,39420

9,64342

22,03762

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,35000

12,39420

9,64342

22,03762

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,35000

12,39420

4,82171

17,21591

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,35000

12,39420

4,82171

17,21591

€ 176,12

4. ongehuwd

10,35000

10,16325

4,82171

14,98496

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,35000

12,39420

4,82171

17,21591

€ 362,60

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

feb-19

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03740

21,20889

25,52659

46,73548

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03740

21,20889

25,52659

46,73548

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03740

21,20889

12,76330

33,97219

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03740

21,20889

12,76330

33,97219

€ 455,84

4. ongehuwd

2,03740

17,39129

12,76330

30,15459

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03740

21,20889

12,76330

33,97219

€ 652,68

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,59560

21,55691

13,27401

34,83092

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,59560

21,55691

13,27401

34,83092

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,59560

21,55691

6,63701

28,19392

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,59560

21,55691

6,63701

28,19392

€ 455,84

4. ongehuwd

1,59560

17,67666

6,63701

24,31367

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,59560

21,55691

6,63701

28,19392

€ 652,68

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

17,54800

4,73460

22,28260

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 507,64

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,14240

29,70693

34,39828

64,10521

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,14240

29,70693

34,39828

64,10521

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,14240

29,70693

17,19914

46,90607

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,14240

29,70693

17,19914

46,90607

€ 455,84

4. ongehuwd

1,14240

24,35968

17,19914

41,55882

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,14240

29,70693

17,19914

46,90607

€ 652,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55950

37,73421

50,49336

88,22757

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55950

37,73421

50,49336

88,22757

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55950

37,73421

25,24668

62,98089

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55950

37,73421

25,24668

62,98089

€ 455,84

4. ongehuwd

1,55950

30,94205

25,24668

56,18873

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55950

37,73421

25,24668

62,98089

€ 652,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51470

12,24401

7,87953

20,12354

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51470

12,24401

7,87953

20,12354

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51470

12,24401

3,93976

16,18377

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51470

12,24401

3,93976

16,18377

€ 455,84

4. ongehuwd

1,51470

10,04009

3,93976

13,97985

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51470

12,24401

3,93976

16,18377

€ 652,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51470

12,24401

21,01208

33,25609

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51470

12,24401

21,01208

33,25609

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51470

12,24401

10,50604

22,75005

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51470

12,24401

10,50604

22,75005

€ 455,84

4. ongehuwd

1,51470

10,04009

10,50604

20,54613

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51470

12,24401

10,50604

22,75005

€ 652,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

763,20030

3,59325

23,43279

27,02604

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

763,20030

3,59325

23,43279

27,02604

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

763,20030

3,59325

11,71640

15,30965

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

763,20030

3,59325

11,71640

15,30965

€ 455,84

4. ongehuwd

763,20030

2,94647

11,71640

14,66287

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

763,20030

3,59325

11,71640

15,30965

€ 652,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,71720

49,33681

39,60412

88,94093

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,71720

49,33681

39,60412

88,94093

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,71720

49,33681

19,80206

69,13887

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,71720

49,33681

19,80206

69,13887

€ 455,84

4. ongehuwd

7,71720

40,45618

19,80206

60,25824

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,71720

49,33681

19,80206

69,13887

€ 652,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03740

17,34809

27,45945

44,80754

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03740

17,34809

27,45945

44,80754

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03740

17,34809

13,72973

31,07782

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03740

17,34809

13,72973

31,07782

€ 455,84

4. ongehuwd

2,03740

14,22543

13,72973

27,95516

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03740

17,34809

13,72973

31,07782

€ 652,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 507,64

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,03800

13,56030

26,59830

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 507,64

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

15,00600

4,15233

19,15833

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 507,64

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 455,84

4. ongehuwd

1,00000

62,32000

31,57440

93,89440

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 652,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 507,64

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

317,16500

10,56548

17,24821

27,81369

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

317,16500

10,56548

17,24821

27,81369

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

317,16500

10,56548

8,62411

19,18959

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

317,16500

10,56548

8,62411

19,18959

€ 279,72

4. ongehuwd

317,16500

8,66369

8,62411

17,28780

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

317,16500

10,56548

8,62411

19,18959

€ 507,64

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,20160

34,97715

47,37698

82,35413

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,20160

34,97715

47,37698

82,35413

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,20160

34,97715

23,68849

58,66564

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,20160

34,97715

23,68849

58,66564

€ 455,84

4. ongehuwd

4,20160

28,68126

23,68849

52,36975

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,20160

34,97715

23,68849

58,66564

€ 652,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 507,64

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

4,59200

18,94464

23,53664

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 507,64

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

4,04703

16,59303

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 507,64

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70080

36,94974

8,54566

45,49540

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70080

36,94974

8,54566

45,49540

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70080

36,94974

4,27283

41,22257

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

4,27283

41,22257

€ 279,72

4. ongehuwd

9,70080

30,29878

4,27283

34,57161

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

4,27283

41,22257

€ 507,64

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70080

36,94974

39,52369

76,47343

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70080

36,94974

39,52369

76,47343

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70080

36,94974

19,76185

56,71159

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

19,76185

56,71159

€ 279,72

4. ongehuwd

9,70080

30,29878

19,76185

50,06063

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

19,76185

56,71159

€ 507,64

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70080

36,94974

12,81850

49,76824

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70080

36,94974

12,81850

49,76824

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70080

36,94974

6,40925

43,35899

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

6,40925

43,35899

€ 279,72

4. ongehuwd

9,70080

30,29878

6,40925

36,70803

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70080

36,94974

6,40925

43,35899

€ 507,64

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,29620

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,29620

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,29620

0,00000

8,19000

8,19000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,29620

0,00000

8,19000

8,19000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,29620

0,00000

8,19000

8,19000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,29620

0,00000

8,19000

8,19000

€ 507,64

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

1,55800

4,37151

5,92951

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 507,64

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,75630

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,75630

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,75630

0,00000

17,55000

17,55000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,75630

0,00000

17,55000

17,55000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,75630

0,00000

17,55000

17,55000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,75630

0,00000

17,55000

17,55000

€ 507,64

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,14240

24,61239

37,90709

62,51948

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,14240

24,61239

37,90709

62,51948

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,14240

24,61239

18,95355

43,56594

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,14240

24,61239

18,95355

43,56594

€ 455,84

4. ongehuwd

1,14240

20,18216

18,95355

39,13571

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,14240

24,61239

18,95355

43,56594

€ 652,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,20200

5,43348

18,63548

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 507,64

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

205,08670

21,86202

57,98195

79,84397

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

205,08670

21,86202

57,98195

79,84397

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

205,08670

21,86202

28,99098

50,85300

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

205,08670

21,86202

28,99098

50,85300

€ 455,84

4. ongehuwd

205,08670

17,92686

28,99098

46,91784

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

205,08670

21,86202

28,99098

50,85300

€ 652,68

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,14240

24,61239

30,13128

54,74367

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,14240

24,61239

30,13128

54,74367

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,14240

24,61239

15,06564

39,67803

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,14240

24,61239

15,06564

39,67803

€ 455,84

4. ongehuwd

1,14240

20,18216

15,06564

35,24780

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,14240

24,61239

15,06564

39,67803

€ 652,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03740

15,21449

28,75754

43,97203

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03740

15,21449

28,75754

43,97203

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03740

15,21449

14,37877

29,59326

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03740

15,21449

14,37877

29,59326

€ 455,84

4. ongehuwd

2,03740

12,47588

14,37877

26,85465

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03740

15,21449

14,37877

29,59326

€ 652,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,06930

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,06930

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,06930

0,00000

15,21000

15,21000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,06930

0,00000

15,21000

15,21000

€ 279,72

4. ongehuwd

6,06930

0,00000

15,21000

15,21000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,06930

0,00000

15,21000

15,21000

€ 507,64

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,86810

4,60270

8,15901

12,76171

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,86810

4,60270

8,15901

12,76171

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,86810

4,60270

4,07951

8,68221

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,86810

4,60270

4,07951

8,68221

€ 279,72

4. ongehuwd

0,86810

3,77421

4,07951

7,85372

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,86810

4,60270

4,07951

8,68221

€ 507,64

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,14240

19,51786

7,45791

26,97577

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,14240

19,51786

7,45791

26,97577

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,14240

19,51786

3,72896

23,24682

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,14240

19,51786

3,72896

23,24682

€ 455,84

4. ongehuwd

1,14240

16,00464

3,72896

19,73360

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,14240

19,51786

3,72896

23,24682

€ 652,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

15,53900

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

15,53900

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

15,53900

0,00000

10,53000

10,53000

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

15,53900

0,00000

10,53000

10,53000

€ 455,84

4. ongehuwd

15,53900

0,00000

10,53000

10,53000

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

15,53900

0,00000

10,53000

10,53000

€ 652,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,35000

12,39420

9,64342

22,03762

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,35000

12,39420

9,64342

22,03762

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,35000

12,39420

4,82171

17,21591

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,35000

12,39420

4,82171

17,21591

€ 279,72

4. ongehuwd

10,35000

10,16325

4,82171

14,98496

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,35000

12,39420

4,82171

17,21591

€ 507,64