Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2019, 18508VergunningenKennisgeving Aanmeldnotitie MER Hengelosestraat in Enschede

Logo Overijssel

Op 26 februari 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel een aanmeldingsnotitie MER van Bureuau Takkenkamp BV ontvangen. De notitie gaat over de aanleg van een parkvijver op landgoed ‘De Tol’ aan de Hengelosestraat in Enschede. Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit, en gelet op de artikelen 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die het uitvoeren van een milieueffectrapportage nodig maken voor het uitvoeren van de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden op landgoed ‘De Tol’, gelegen aan de Hengelosestraat in Enschede. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.