Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 18201Interne regelingen

Maandbrief VBD januari 2019

januari 2019

Hoofddirectie Personeel

nr. BS/2018

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie, Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

jan-19

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,02980

21,66273

25,62217

47,28490

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,02980

21,66273

25,62217

47,28490

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,02980

21,66273

12,81108

34,47381

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,02980

21,66273

12,81108

34,47381

€ 290,08

4. ongehuwd

2,02980

17,76343

12,81108

30,57451

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,02980

21,66273

12,81108

34,47381

€ 393,68

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,58150

22,64066

13,39236

36,03302

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,58150

22,64066

13,39236

36,03302

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,58150

22,64066

6,69618

29,33684

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,58150

22,64066

6,69618

29,33684

€ 290,08

4. ongehuwd

1,58150

18,56534

6,69618

25,26152

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,58150

22,64066

6,69618

29,33684

€ 393,68

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

17,54800

4,73460

22,28260

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 362,60

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13810

30,19699

34,52824

64,72523

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13810

30,19699

34,52824

64,72523

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13810

30,19699

17,26412

47,46111

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13810

30,19699

17,26412

47,46111

€ 290,08

4. ongehuwd

1,13810

24,76154

17,26412

42,02566

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13810

30,19699

17,26412

47,46111

€ 393,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 290,08

4. ongehuwd

1,56490

30,55232

25,15956

55,71188

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 393,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52500

11,48590

7,82631

19,31221

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52500

11,48590

7,82631

19,31221

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52500

11,48590

3,91316

15,39906

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52500

11,48590

3,91316

15,39906

€ 290,08

4. ongehuwd

1,52500

9,41844

3,91316

13,33160

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52500

11,48590

3,91316

15,39906

€ 393,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52500

11,48590

20,87016

32,35606

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52500

11,48590

20,87016

32,35606

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52500

11,48590

10,43508

21,92098

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52500

11,48590

10,43508

21,92098

€ 290,08

4. ongehuwd

1,52500

9,41844

10,43508

19,85352

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52500

11,48590

10,43508

21,92098

€ 393,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

785,41630

0,66305

22,76998

23,43303

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

785,41630

0,66305

22,76998

23,43303

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

785,41630

0,66305

11,38499

12,04804

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

785,41630

0,66305

11,38499

12,04804

€ 290,08

4. ongehuwd

785,41630

0,54370

11,38499

11,92869

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

785,41630

0,66305

11,38499

12,04804

€ 393,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,84680

46,87032

38,95001

85,82033

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,84680

46,87032

38,95001

85,82033

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,84680

46,87032

19,47500

66,34532

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,84680

46,87032

19,47500

66,34532

€ 290,08

4. ongehuwd

7,84680

38,43366

19,47500

57,90866

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,84680

46,87032

19,47500

66,34532

€ 393,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,02980

17,78747

27,56227

45,34974

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,02980

17,78747

27,56227

45,34974

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,02980

17,78747

13,78113

31,56860

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,02980

17,78747

13,78113

31,56860

€ 290,08

4. ongehuwd

2,02980

14,58572

13,78113

28,36685

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,02980

17,78747

13,78113

31,56860

€ 393,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 362,60

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,03800

13,56030

26,59830

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 362,60

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

15,00600

4,15233

19,15833

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 362,60

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 290,08

4. ongehuwd

1,00000

62,32000

31,57440

93,89440

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 393,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 362,60

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

323,17500

8,50932

16,92745

25,43677

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

323,17500

8,50932

16,92745

25,43677

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

323,17500

8,50932

8,46373

16,97305

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

323,17500

8,50932

8,46373

16,97305

€ 176,12

4. ongehuwd

323,17500

6,97764

8,46373

15,44137

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

323,17500

8,50932

8,46373

16,97305

€ 362,60

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,28300

32,41186

46,47656

78,88842

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,28300

32,41186

46,47656

78,88842

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,28300

32,41186

23,23828

55,65014

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,28300

32,41186

23,23828

55,65014

€ 290,08

4. ongehuwd

4,28300

26,57773

23,23828

49,81601

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,28300

32,41186

23,23828

55,65014

€ 393,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 362,60

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

4,59200

18,94464

23,53664

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 362,60

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

4,04703

16,59303

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 362,60

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,88600

34,38418

8,38557

42,76975

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,88600

34,38418

8,38557

42,76975

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,88600

34,38418

4,19279

38,57697

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

4,19279

38,57697

€ 176,12

4. ongehuwd

9,88600

28,19503

4,19279

32,38782

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

4,19279

38,57697

€ 362,60

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,88600

34,38418

38,78327

73,16745

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,88600

34,38418

38,78327

73,16745

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,88600

34,38418

19,39164

53,77582

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

19,39164

53,77582

€ 176,12

4. ongehuwd

9,88600

28,19503

19,39164

47,58667

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

19,39164

53,77582

€ 362,60

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,88600

34,38418

12,57836

46,96254

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,88600

34,38418

12,57836

46,96254

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,88600

34,38418

6,28918

40,67336

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

6,28918

40,67336

€ 176,12

4. ongehuwd

9,88600

28,19503

6,28918

34,48421

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

6,28918

40,67336

€ 362,60

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,28580

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,28580

0,00000

16,38000

16,38000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,28580

0,00000

8,19000

8,19000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,28580

0,00000

8,19000

8,19000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,28580

0,00000

8,19000

8,19000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,28580

0,00000

8,19000

8,19000

€ 362,60

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

1,55800

4,37151

5,92951

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 362,60

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,64680

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,64680

0,00000

35,10000

35,10000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,64680

0,00000

17,55000

17,55000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,64680

0,00000

17,55000

17,55000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,64680

0,00000

17,55000

17,55000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,64680

0,00000

17,55000

17,55000

€ 362,60

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13810

25,08321

38,05031

63,13352

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13810

25,08321

38,05031

63,13352

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13810

25,08321

19,02516

44,10837

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13810

25,08321

19,02516

44,10837

€ 290,08

4. ongehuwd

1,13810

20,56823

19,02516

39,59339

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13810

25,08321

19,02516

44,10837

€ 393,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,20200

5,43348

18,63548

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 362,60

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13810

25,08321

30,24512

55,32833

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13810

25,08321

30,24512

55,32833

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13810

25,08321

15,12256

40,20577

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13810

25,08321

15,12256

40,20577

€ 290,08

4. ongehuwd

1,13810

20,56823

15,12256

35,69079

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13810

25,08321

15,12256

40,20577

€ 393,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,02980

15,64588

28,86521

44,51109

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,02980

15,64588

28,86521

44,51109

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,02980

15,64588

14,43261

30,07849

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,02980

15,64588

14,43261

30,07849

€ 290,08

4. ongehuwd

2,02980

12,82962

14,43261

27,26223

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,02980

15,64588

14,43261

30,07849

€ 393,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,08040

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,08040

0,00000

30,42000

30,42000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,08040

0,00000

15,21000

15,21000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,08040

0,00000

15,21000

15,21000

€ 176,12

4. ongehuwd

6,08040

0,00000

15,21000

15,21000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,08040

0,00000

15,21000

15,21000

€ 362,60

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89720

1,20999

7,89438

9,10437

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89720

1,20999

7,89438

9,10437

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89720

1,20999

3,94719

5,15718

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89720

1,20999

3,94719

5,15718

€ 176,12

4. ongehuwd

0,89720

0,99219

3,94719

4,93938

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89720

1,20999

3,94719

5,15718

€ 362,60

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13810

19,96942

7,48609

27,45551

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13810

19,96942

7,48609

27,45551

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13810

19,96942

3,74305

23,71247

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13810

19,96942

3,74305

23,71247

€ 290,08

4. ongehuwd

1,13810

16,37493

3,74305

20,11798

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13810

19,96942

3,74305

23,71247

€ 393,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,29760

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,29760

0,00000

21,06000

21,06000

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,29760

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,29760

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

4. ongehuwd

16,29760

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,29760

0,00000

10,53000

10,53000

€ 393,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,28450

13,11002

9,70484

22,81486

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,28450

13,11002

9,70484

22,81486

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,28450

13,11002

4,85242

17,96244

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,28450

13,11002

4,85242

17,96244

€ 176,12

4. ongehuwd

10,28450

10,75022

4,85242

15,60264

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,28450

13,11002

4,85242

17,96244

€ 362,60

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

jan-19

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,02980

21,66273

25,62217

47,28490

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,02980

21,66273

25,62217

47,28490

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,02980

21,66273

12,81108

34,47381

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,02980

21,66273

12,81108

34,47381

€ 455,84

4. ongehuwd

2,02980

17,76343

12,81108

30,57451

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,02980

21,66273

12,81108

34,47381

€ 652,68

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,58150

22,64066

13,39236

36,03302

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,58150

22,64066

13,39236

36,03302

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,58150

22,64066

6,69618

29,33684

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,58150

22,64066

6,69618

29,33684

€ 455,84

4. ongehuwd

1,58150

18,56534

6,69618

25,26152

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,58150

22,64066

6,69618

29,33684

€ 652,68

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

17,54800

4,73460

22,28260

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 507,64

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13810

30,19699

34,52824

64,72523

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13810

30,19699

34,52824

64,72523

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13810

30,19699

17,26412

47,46111

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13810

30,19699

17,26412

47,46111

€ 455,84

4. ongehuwd

1,13810

24,76154

17,26412

42,02566

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13810

30,19699

17,26412

47,46111

€ 652,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 455,84

4. ongehuwd

1,56490

30,55232

25,15956

55,71188

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 652,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52500

11,48590

7,82631

19,31221

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52500

11,48590

7,82631

19,31221

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52500

11,48590

3,91316

15,39906

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52500

11,48590

3,91316

15,39906

€ 455,84

4. ongehuwd

1,52500

9,41844

3,91316

13,33160

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52500

11,48590

3,91316

15,39906

€ 652,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52500

11,48590

20,87016

32,35606

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52500

11,48590

20,87016

32,35606

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52500

11,48590

10,43508

21,92098

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52500

11,48590

10,43508

21,92098

€ 455,84

4. ongehuwd

1,52500

9,41844

10,43508

19,85352

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52500

11,48590

10,43508

21,92098

€ 652,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

785,41630

0,66305

22,76998

23,43303

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

785,41630

0,66305

22,76998

23,43303

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

785,41630

0,66305

11,38499

12,04804

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

785,41630

0,66305

11,38499

12,04804

€ 455,84

4. ongehuwd

785,41630

0,54370

11,38499

11,92869

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

785,41630

0,66305

11,38499

12,04804

€ 652,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,84680

46,87032

38,95001

85,82033

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,84680

46,87032

38,95001

85,82033

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,84680

46,87032

19,47500

66,34532

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,84680

46,87032

19,47500

66,34532

€ 455,84

4. ongehuwd

7,84680

38,43366

19,47500

57,90866

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,84680

46,87032

19,47500

66,34532

€ 652,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,02980

17,78747

27,56227

45,34974

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,02980

17,78747

27,56227

45,34974

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,02980

17,78747

13,78113

31,56860

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,02980

17,78747

13,78113

31,56860

€ 455,84

4. ongehuwd

2,02980

14,58572

13,78113

28,36685

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,02980

17,78747

13,78113

31,56860

€ 652,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 507,64

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,03800

13,56030

26,59830

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 507,64

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

15,00600

4,15233

19,15833

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 507,64

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 455,84

4. ongehuwd

1,00000

62,32000

31,57440

93,89440

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 652,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 507,64

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

323,17500

8,50932

16,92745

25,43677

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

323,17500

8,50932

16,92745

25,43677

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

323,17500

8,50932

8,46373

16,97305

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

323,17500

8,50932

8,46373

16,97305

€ 279,72

4. ongehuwd

323,17500

6,97764

8,46373

15,44137

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

323,17500

8,50932

8,46373

16,97305

€ 507,64

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,28300

32,41186

46,47656

78,88842

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,28300

32,41186

46,47656

78,88842

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,28300

32,41186

23,23828

55,65014

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,28300

32,41186

23,23828

55,65014

€ 455,84

4. ongehuwd

4,28300

26,57773

23,23828

49,81601

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,28300

32,41186

23,23828

55,65014

€ 652,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 507,64

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

4,59200

18,94464

23,53664

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 507,64

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

4,04703

16,59303

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 507,64

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,88600

34,38418

8,38557

42,76975

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,88600

34,38418

8,38557

42,76975

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,88600

34,38418

4,19279

38,57697

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

4,19279

38,57697

€ 279,72

4. ongehuwd

9,88600

28,19503

4,19279

32,38782

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

4,19279

38,57697

€ 507,64

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,88600

34,38418

38,78327

73,16745

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,88600

34,38418

38,78327

73,16745

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,88600

34,38418

19,39164

53,77582

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

19,39164

53,77582

€ 279,72

4. ongehuwd

9,88600

28,19503

19,39164

47,58667

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

19,39164

53,77582

€ 507,64

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,88600

34,38418

12,57836

46,96254

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,88600

34,38418

12,57836

46,96254

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,88600

34,38418

6,28918

40,67336

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

6,28918

40,67336

€ 279,72

4. ongehuwd

9,88600

28,19503

6,28918

34,48421

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,88600

34,38418

6,28918

40,67336

€ 507,64

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,28580

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,28580

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,28580

0,00000

8,19000

8,19000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,28580

0,00000

8,19000

8,19000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,28580

0,00000

8,19000

8,19000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,28580

0,00000

8,19000

8,19000

€ 507,64

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

1,55800

4,37151

5,92951

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 507,64

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,64680

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,64680

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,64680

0,00000

17,55000

17,55000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,64680

0,00000

17,55000

17,55000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,64680

0,00000

17,55000

17,55000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,64680

0,00000

17,55000

17,55000

€ 507,64

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13810

25,08321

38,05031

63,13352

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13810

25,08321

38,05031

63,13352

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13810

25,08321

19,02516

44,10837

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13810

25,08321

19,02516

44,10837

€ 455,84

4. ongehuwd

1,13810

20,56823

19,02516

39,59339

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13810

25,08321

19,02516

44,10837

€ 652,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,20200

5,43348

18,63548

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 507,64

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13810

25,08321

30,24512

55,32833

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13810

25,08321

30,24512

55,32833

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13810

25,08321

15,12256

40,20577

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13810

25,08321

15,12256

40,20577

€ 455,84

4. ongehuwd

1,13810

20,56823

15,12256

35,69079

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13810

25,08321

15,12256

40,20577

€ 652,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,02980

15,64588

28,86521

44,51109

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,02980

15,64588

28,86521

44,51109

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,02980

15,64588

14,43261

30,07849

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,02980

15,64588

14,43261

30,07849

€ 455,84

4. ongehuwd

2,02980

12,82962

14,43261

27,26223

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,02980

15,64588

14,43261

30,07849

€ 652,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,08040

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,08040

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,08040

0,00000

15,21000

15,21000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,08040

0,00000

15,21000

15,21000

€ 279,72

4. ongehuwd

6,08040

0,00000

15,21000

15,21000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,08040

0,00000

15,21000

15,21000

€ 507,64

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89720

1,20999

7,89438

9,10437

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89720

1,20999

7,89438

9,10437

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89720

1,20999

3,94719

5,15718

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89720

1,20999

3,94719

5,15718

€ 279,72

4. ongehuwd

0,89720

0,99219

3,94719

4,93938

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89720

1,20999

3,94719

5,15718

€ 507,64

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13810

19,96942

7,48609

27,45551

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13810

19,96942

7,48609

27,45551

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13810

19,96942

3,74305

23,71247

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13810

19,96942

3,74305

23,71247

€ 455,84

4. ongehuwd

1,13810

16,37493

3,74305

20,11798

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13810

19,96942

3,74305

23,71247

€ 652,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,29760

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,29760

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,29760

0,00000

10,53000

10,53000

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,29760

0,00000

10,53000

10,53000

€ 455,84

4. ongehuwd

16,29760

0,00000

10,53000

10,53000

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,29760

0,00000

10,53000

10,53000

€ 652,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,28450

13,11002

9,70484

22,81486

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,28450

13,11002

9,70484

22,81486

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,28450

13,11002

4,85242

17,96244

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,28450

13,11002

4,85242

17,96244

€ 279,72

4. ongehuwd

10,28450

10,75022

4,85242

15,60264

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,28450

13,11002

4,85242

17,96244

€ 507,64