Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 1743Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019 en Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020, in verband met garanderen afnameruimte voor cpe beeldend vmbo

Datum: 9 januari 2019

Kenmerk: CvTE-19.00006

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I

A

De Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 1 wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit besluit.

B

De Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020 wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 1 wordt vervangen door de bijlage 2 bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking voor wat betreft onderdeel IA met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant, en voor onderdeel IB met ingang van 1 augustus 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE 1 TER VERVANGING VAN:

Bijlage 1 bij het: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019
 

BB

KB

GL en TL

havo

vwo

vanaf

1 januari

       

cpe beeldend

           

vanaf

11 maart5

[week 11]

   

cpe beeldend

   
           

vanaf

1 april [week 14]

cspe beroepsgericht,

cspe beroepsgericht,

cspe

beroepsgericht

   
           

vanaf

1 april [week 14]

digitale examens algemene vakken

digitale examens algemene vakken

     
           

Week 19

BB 1

KB 1

GL en TL

havo

vwo

do 9 mei

     

9:00–12:00

9:00–12:00

       

filosofie

Grieks

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

Nederlands 5

biologie

biologie

wiskunde A, B

scheikunde

           

vr 10 mei

9:00–10:30

 

9:00–11:00

9:00–11:30

9:00–11:30

 

maatschappijkunde

 

dans, drama

Duits

muziek

 

13:30–15:00

13.30–15.30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

nask 1

Nederlands

Nederlands

m&o

Nederlands

Week 20

BB 1

KB 1

GL en TL

havo

vwo

ma 13 mei

 

9:00–11:00

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

   

Duits

Duits

geschiedenis

geschiedenis

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

Engels

economie

economie

natuurkunde

biologie

           

di 14 mei

 

9:00–11:00

9:00–11:00

 

9:00–11:30

   

geschiedenis

geschiedenis

 

Duits

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:00

13:30–16:30

 

economie

nask 1

nask 1

Engels

economie

           

wo 15 mei

9:00–10:30

9:00–11:00

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

 

geschiedenis

aardrijkskunde

aardrijkskunde

maatschappij-wetenschappen

kunst (b/d/d/m/a)3

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:00

13:30–16:00

 

Frans 5

Frans

Frans

Frans

Engels

           

do 16 mei

9:00–10:30

 

9:00–11:00

   
 

aardrijkskunde

 

muziek

   
 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:00

 

wiskunde

wiskunde

wiskunde

Nederlands

tehatex

           

vr 17 mei

9:00–10:30

   

9:00–11:30

9:00–12:00

 

Duits

   

muziek

aardrijkskunde

   

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

   

Engels

Engels

biologie

natuurkunde

Week 21

BB 1

KB 1

GL en TL

havo

vwo

ma 20 mei

 

9:00–11:00

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

   

maatschappijkunde

maatschappijkunde

kunst (b/d/d/m/a)3

filosofie

 

13:30–15:00

 

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

biologie

 

nask 2

economie

wiskunde A, B, C

           

di 21 mei

   

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

     

beroepsgericht GL2

aardrijkskunde

Latijn

     

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

     

beeldende vakken

scheikunde

m&o

           

wo 22 mei

   

9:00–11:00

 

9:00–12:00

     

Fries

 

maatschappij-wetenschappen

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:00

13:30–16:00

 

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

tehatex

Frans

           

do 23 mei

     

9:00–11:30

9:00–11:30

       

Fries, Russisch

Fries, Russisch

       

13:30–16:00

13:30–16:00

       

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

           

vr 24 mei

         

Week 22

BB 1

KB 1

GL en TL

havo

vwo

ma 27 mei

Vanaf deze datum ruimte voor eventuele toepassing ‘Continuïteitsplan centrale examens’ 4

1 De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

2 Gemengde Leerweg: beroepsgerichte vakken voertuigentechniek en transport & logistiek

3 kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen)

4 Continuïteitsplan centrale examens

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt een Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kunnen het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 6 juli 2019, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar 2018–2019 van het Ministerie van OCW).

5 wijzigingen in het rooster zijn vetgedrukt weergegeven

BIJLAGE 2 TER VERVANGING VAN:

Bijlage 1 bij het: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020

 

bb

kb

gl/tl

havo

vwo

1 januari –

18 mei

       

cpe beeldend

           

9 maart 5

–15 mei

   

cpe beeldend

   
           

30 maart –

3 juli

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

   
           

30 maart –

19 juni

digitale ce’s algemene vakken

digitale ce’s algemene vakken

     
           

Week 19

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

do 7 mei

     

9.00–11.30

9.00–12.00

       

muziek

kunst (b/d/d/m/a)2

     

13.30 – 15.30

13.30–16.30

13.30–16.30

     

economie

Nederlands

m&o

           

vr 8 mei

     

9.00–12.00

9.00–12:00

       

filosofie

Grieks

     

13.30 – 15.30

13.30–16.30

13.30–16.30

     

Nederlands

economie

wiskunde A, B, C

Week 20

         

ma 11 mei

   

9.00 – 11.00

9.00–11.30

9.00–12.00

     

geschiedenis

Duits

aardrijkskunde

 

13.30 – 15.00

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

13.30–16.30

13.30–16.30

 

economie

Nederlands

beeldende vakken

scheikunde

Nederlands

           

di 12 mei

   

9.00 – 11.00

9.00–2.00

9.00–12.00

     

muziek

geschiedenis

geschiedenis

 

13.30 – 15.00

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

13.30–16.00

13.30–16.30

 

Nederlands

nask 1

wiskunde

Engels

natuurkunde

           

wo 13 mei

9.00 – 10.30

9.00 – 11.00

9.00 – 11.00

9.00–12.00

9.00–11.30

 

aardrijkskunde

maatschappijkunde

aardrijkskunde

maatschappij-wetenschappen

Duits

 

13.30 – 15.00

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

13.30–16.30

13.30–16.00

 

Frans, Duits

Frans, Duits

Frans

wiskunde A, B

tehatex

           

do 14 mei

 

9.00 – 11.00

9.00 – 11.00

9.00–12.00

9.00–12.00

   

geschiedenis

Duits

kunst (b/d/d/m/a)2

maatschappij-wetenschappen

 

13.30 – 15.00

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

13.30–16.00

13.30–16.30

 

Engels

wiskunde

nask 1

Frans

biologie

           

vr 15 mei

   

9.00 – 11.00

9.00–12.00

9.00–12.00

     

dans/drama

aardrijkskunde

filosofie

 

13.30 – 15.00

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

13.30–16.30

13.30–16.00

 

biologie

economie

biologie

natuurkunde

Engels

Week 21

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

ma 18 mei

9.00 – 10.30

 

9.00 – 11.00

 

9.00–12.00

 

geschiedenis

 

maatschappijkunde

 

Latijn

 

13.30 – 15.00

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

13.30–16.00

13.30–16.30

 

wiskunde

Engels

nask 2

tehatex

economie

di 19 mei

       

9.00-11.30

         

muziek

 

13.30 – 15.00

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

13.30–16.30

13.30–16.30

 

nask 1

biologie

Engels

bedrijfseconomie

scheikunde

           

wo 20 mei

09.00 – 10.30

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

   
 

maatschappijkunde

aardrijkskunde

Fries

   
 

13.30 – 15.00

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

13.30–16.30

13.30–16.00

 

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

biologie

Frans

   

do 21 mei

Hemelvaartsdag

   

vr 22 mei

Blokdag

Week 22

         

ma 25 mei

     

9.00–11:30

9.00–11.30

       

Fries, Russisch

Fries, Russisch

       

13.30–16.00

13.30–16.00

       

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

           

di 26 mei

Vanaf deze datum ruimte voor eventuele toepassing ‘Continuïteitsplan centrale examens’3

1 De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

2 kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen)

3 Continuïteitsplan centrale examens

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt het Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kunnen het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 4 juli 2020, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar 2019–2020 van het Ministerie van OCW).

5 wijzigingen in het rooster zijn vetgedrukt weergegeven

TOELICHTING

Artikel IA

De startdatum voor de afname van het cpe beeldende vakken vmbo is vervroegd van 18 maart 2019 naar 11 maart 2019. Deze aanpassing staat vet gedrukt in de gewijzigde bijlage. Bij de eerder vastgestelde startdatum is uitgegaan van de verplichte meivakantie in week 18, maar was nog geen rekening gehouden met het feit dat veel scholen ook al in week 17 meivakantie hebben en daardoor netto minder tijd hebben dan voorgaande jaren om het cpe beeldende vakken vmbo af te nemen.

De vakken BB papier Nederlands en BB papier Frans zijn bij de wijziging van 18 maart 2018, kenmerk CvTE-18.00592, ten opzichte van het eerdere rooster 2019 gewisseld van plaats. Deze wijziging is in dit nader vastgesteld rooster voor 2019 nog steeds herkenbaar, de vakken staan vet gedrukt in de gewijzigde bijlage.

Deze eerdere wijziging heeft een beperkt effect, omdat slechts enkele scholen aan de papieren afname Nederlands en Frans BB deelnemen. Voor vmbo BB scholen die het centraal examen Nederlands digitaal afnemen is deze wijziging niet relevant.

Artikel 1B

De startdatum voor de afname van het cpe beeldende vakken vmbo is vervroegd van 16 maart 2020 naar 9 maart 2020. Deze aanpassing staat vet gedrukt in de gewijzigde bijlage. Bij de eerder vastgestelde startdatum was nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat scholen afwijken van de adviesdata voor de meivakantie en daardoor netto minder tijd hebben dan voorgaande jaren om het cpe beeldende vakken vmbo af te nemen.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse