Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandStaatscourant 2019, 16998Ruimtelijke plannenOMGEVINGSVERGUNNING

Logo Het Hogeland

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

 

 • -

  het inrichten van een natuurbegraafplaats en het uitbreiden van de reguliere begraafplaats op de wierde Wierum,  

  Het besluit, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de andere bij het besluit behorende documenten liggen van 28 maart tot en met 9 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Uithuizen.

 

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen een beroepschrift in te dienen. Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen van een beroepschrift griffierechten verschuldigd bent.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • 1.

  De naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht;

 • 4.

  De reden(en) van het bezwaar.

  Ook moet u een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt bijvoegen.

Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.