Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2019, 16524VerkeersbesluitenBurgemeester en wethouders van Zaanstad,

Logo Zaanstad

2019/6152

d.d. 15 maart 2019,

 

overwegende dat;

in Koog aan de Zaan;

de kruising Wildeman-Glazenmaker, Westerkoogweg en de Binding word opnieuw ingericht;

de kruising wordt vormgegeven als rotonde, waar naderende bestuurders voorrang dien te verlenen aan bestuurders die zich op de rotonde bevinden;

het oversteken van de Glazenmaker, Wildeman en de Binding wordt vorm gegeven als voetgangers-oversteekplaats;

volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

bovengenoemd wegvak zijn gelegen in de gemeente Zaanstad en bij de gemeente in beheer zijn;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;

weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;

de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn;

de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

in Koog aan de Zaan;

  • de kruising Wildeman-Glazenmaker, Westerkoogweg en de Binding aan te wijzen als rotonde waarbij oprijdende bestuurders voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die zich op de rotonde bevinden door het plaatsen van borden B6 en bijbehorende markering zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • op de Wildeman, Glazenmaker en de Bindingen het oversteken voor voetgangers wordt geregeld met een voetgangersoversteekplaats door het plaatsen van borden L2 en bijbehorende markering zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 15 maart 2019,

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

in Koog aan de Zaan;

  • de kruising Wildeman-Glazenmaker, Westerkoogweg en de Binding aan te wijzen als voorrangsrotonde, waarbij oprijdende bestuurders voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die zich op de rotonde bevinden door het plaatsen van borden B6 en bijbehorende markering zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • op de Wildeman, Glazenmaker en de Bindingen het oversteken voor voetgangers wordt geregeld met een voetgangersoversteekplaats door het plaatsen van borden L2 en bijbehorende markering zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie.

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.