Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 16018VergunningenBesluit hogere waarde Wet geluidhinder Oosteinde 1 te Opperdoes (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

Burgemeester en wethouders hebben een hogere waarde vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor:

 

• de woning aan het Oosteinde 1 te Opperdoes.

 

 

Vanwege de N240 overschrijdt de oostgevel van de woning de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel. Dit is uit akoestisch onderzoek gebleken. Daarom moet een hogere grenswaarde van 49 decibel worden vastgesteld. Dit staat in de Wet geluidhinder.

 

Ter inzage

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 22 maart 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis.

 

Beroep

Tijdens de eerder genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

• een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

• de redenen van het beroep.