Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DinkellandStaatscourant 2019, 15955Ruimtelijke plannenGemeente Dinkelland – Ontwerp-bestemmingsplan “Postweg 22 en Bornsestraat 66”

Logo Dinkelland

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerp-bestemmingsplan “Postweg 22 en Bornsestraat 66”.

Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het bouwen van een tweetal schuren aan de Postweg 22 en Bornsestraat 66 en het gebruik als schildersbedrijf aan de Postweg 22 te Saasveld planologisch mogelijk in ruil voor de sloop van schuren aan de Langemaatsweg 9 te Geesteren.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 22 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWEG22-OW01.

De directe link hiernaar is: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWEG22-OW01.

Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

Zienswijze

Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 11, 7590 AA Denekamp en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met Ruud Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100 . Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd