Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2019, 15606VerkeersbesluitenGemeente Enschede, verkeersbesluit: Reconstructie wegvak Oldenzaalsestraat tussen Boulevard 1945 en Oosterstraat te Enschede

Logo Enschede

Burgemeester en Wethouders van Enschede

 

Besluit

 • door het verwijderen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990, een verplicht fietspad op te heffen aan beide zijden van de Oldenzaalsestraat tussen het kruispunt met de Boulevard 1945 en het kruispunt met de Oosterstraat;

 • door het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek als bedoel in artikel 12 van het BABW, fietsstroken aan te wijzen aan beide zijden van de Oldenzaalsestraat tussen het kruispunt met de Boulevard 1945 en het kruispunt met de Oosterstraat;

 • door het verwijderen van de verkeersborden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, de voorrangsweg op te heffen op de Oldenzaalsestraat ten zuiden van de aansluiting van de Parallelweg en ten noorden van het kruispunt met de Bouleswvard 1945;

 • door het verwijderen van de verkeersborden E2 van bijlage 1 van het RVV 1990, het verbod om stil te staan op te heffen aan beide zijden van de Oldenzaalsestraat ten zuiden van de aansluiting van de Parallelweg en ten noorden van de aansluiting van de Kortelandstraat;

 • door het verwijderen van verkeersbord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord dat aanduidt dat een maximale parkeerduur van 30 minuten geldt, de parkeerplaats alleen bestemd voor bussen met een maximale parkeerduur van 30 minuten op te heffen in de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 99;

 • door het verwijderen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) op te heffen ter hoogte van het kruispunt van de Oldenzaalsestraat met de Van Lochemstraat;

 • door het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek als bedoeld in artikel 12 van het BABW, een voetgangersoversteekplaats in te stellen iets ten zuiden van het kruispunt Oldenzaalsestraat met de Van Lochemstraat en daarbij verkeersbord L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen;

 • door het (her)plaatsen van het verkeersbord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) in te stellen iets ten zuiden van het kruispunt Oldenzaalsestraat met de Van Lochemstraat;

 • door het verwijderen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) op te heffen in de Hoge Bothofstraat ter hoogte van het kruispunt met de Oldenzaalsestraat;

 • door het (ver)plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, het gebod voor alle bestuurders om het verkeersbord aan de rechterzijde voorbij te gaan in te stellen in de Oldenzaalsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Hoge Bothofstraat;

 • door het plaatsen van het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op twee parkeerplaatsen, twee algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de oostzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 59;

 • door het verwijderen van de verkeersborden D6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden met de tekst “uitgezonderd 7-11 uur” en “uitgezonderd fietsers”, het gebod tot het volgen van de doorgaande en rechtsafgaande rijrichting op te heffen ter hoogte van De Heurne;

 • door het verwijderen van het verkeersbord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden ‘betaald parkeren’ en ‘Faamterrein’, de verwijzing naar het parkeerterrein Faamterrein op te heffen in de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 52;

 • door het verwijderen van de verkeersborden A1-30 (zone, begin en einde) van bijlage 1 van het RVV1990 , de maximumsnelheid van 30 km/uur op te heffen welke geldt voor de ventweg aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat;

 • door het verwijderen van de verkeersborden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, de eenrichtingsweg in zuidelijke richting op te heffen in de ventweg aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat;

 • door het verwijderen van het verkeersbord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden ‘betaald parkeren’ en ‘Faamterrein’, de verwijzing naar het parkeerterrein Faamterrein op te heffen in de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 73;

 • door het verwijderen van het verkeersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, de aanduiding van de eenrichtingsweg te verwijderen in de Oldenzaalsestraat ter hoogte van de aansluiting van de Wilhelminastraat;

 • door het plaatsen van de verkeersborden G5 en G6 van bijlage 1 van het RVV 1990, het begin en einde van een erf aan te duiden in de Wilhelminastraat ter hoogte van huisnummer 7;

 • door het plaatsen van het verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met de tekst ‘uitgezonderd fietsers’ een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee in te stellen;

 • door het verwijderen van het verkeersbord D6 van bijlage 1 van het RVV 1990, het gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen welke worden aangegeven op het bord (linksaf en rechtdoor) op te heffen aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 55;

 • door het verwijderen van het verkeersbord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990, de bushalte aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 55 op te heffen;

 • door het plaatsen van het verkeersbord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990, een bushalte aan te wijzen aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 55;

 • door het plaatsen van het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord OB504 ‘pijl links en rechts’, twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen aan de oostzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 18;

 • door het verwijderen van het verkeersbord D6 van bijlage 1 van het RVV 1990, het gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen welke worden aangegeven op het bord (rechtsaf en rechtdoor) op te heffen aan de oostzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 3-7;

 • door het verwijderen van het verkeersbord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990, de bushalte aan de oostzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 10 op te heffen;

 • door het plaatsen van het verkeersbord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990, een bushalte aan te wijzen aan de oostzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 10;

 • door het plaatsen van verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, geboden voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) in te stellen in de Oldenzaalsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Kortelandstraat;

 • door het verwijderen van de verkeersborden C17 en C21 van bijlage 1 van het RVV 1990, de geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven (10 meter) en de geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven (30.000 kg) op te heffen in de Kalandergang ter hoogte van de aansluiting op de Oldenzaalsestraat;

 • door het verwijderen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord ‘parkeren alleen in de vakken’, de parkeergelegenheid op te heffen in de ventweg aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 1;

 • door het verwijderen van de verkeersborden E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op twee parkeerplaatsen, de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen in de ventweg aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 1;

 • door het verwijderen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord dat aanduidt dat het gaat om een oplaadpunt voor elektrische auto’s en een onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op twee parkeerplaatsen, vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op te heffen aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 1;

 • door het plaatsen van verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord dat aanduidt dat het gaat om een oplaadpunt voor elektrische auto’s en een onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op twee parkeerplaatsen, twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen aan de oostzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 4;

 • door het plaatsen van verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord dat aanduidt dat het gaat om een oplaadpunt voor elektrische auto’s en een onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op twee parkeerplaatsen, twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen aan de oostzijde van de Oldenzaalsestraat ten noorden van de aansluiting met de Hoge Bothofstraat;

 • door het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord dat aanduidt dat een uitzondering voor fietsers geldt, een eenrichtingsweg in zuidelijke richting in te stellen in de ventweg aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 1;

 • door het plaatsen van de verkeersborden G5 en G6 van bijlage 1 van het RVV1990, een erf in te stellen in de ventweg aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van huisnummer 1;

 • door het (ver)plaatsen van het verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990, een verplicht fietspad in te stellen aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Boulevard 1945;

 • door het plaatsen van verkeersbord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) in te stellen in de Oldenzaalsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Boulevard 1945;

 • door het plaatsen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op twee parkeerplaatsen, twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen in de ventweg aan de noordzijde van de Boulevard 1945 ter hoogte van huisnummer 251-347;

Datum : 14 maart 2019

Ons kenmerk : V-2019-1378 1900023768

 

 

 

Belangenafweging en motivering

Dit besluit wordt genomen uit oogpunt van het/de genoemde doel(en) in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

Bij de afweging van de diverse belangen is/zijn deze doelstelling(-en) zwaarder bevonden dan andere met dit besluit betrokken doelstellingen en belangen.

 

Er is overleg gevoerd met de verkeersadviseur van Politie Oost-Nederland, district Twente, die kan instemmen met deze maatregel.

 

Huidige situatie

De Oldenzaalsestraat is een gebiedsontsluitingsweg (50 km/h) welke onderdeel uitmaakt van de hoofdwegenstructuur van Enschede. Het deel van de Oldenzaalsestraat tussen de Boulevard 1945 en de Molenstraat is direct ten oosten van het centrum van Enschede gelegen en speelt een belangrijke rol in de ontsluiting van het centrum en het bereiken van aangelegen parkeergarages. Momenteel is de Oldenzaalsestraat op basis van de richtlijnen van het landelijk beleid Duurzaam Veilig ingericht en bestaat naast de rijbaan uit afwisselend fietsstroken en vrijliggende fietspaden. Daarnaast zijn op een aantal plaatsen ventwegen met daaraan parkeerplaatsen gerealiseerd. Het profiel van de Oldenzaalsestraat en de directe omgeving daarvan bestaat voor een groot deel uit verharding, op een aantal delen is begroeiing aanwezig in de vorm van gras, bosschages en bomen.

 

Aanleiding nieuw verkeersbesluit

De aanleiding voor het nemen van dit verkeersbesluit en het uitvoeren van de hierin benoemde verkeersmaatregelen is dat de Oldenzaalsestraat gereconstrueerd wordt. Mede doordat de Oldenzaalsestraat grotendeels uit verharding bestaat, levert hevige regenval problemen op met de afvoer van regenwater. In het verleden is het meerdere malen voorgekomen dat verkeer op de Oldenzaalsestraat en omliggende panden aan Oldenzaalsestraat ernstige hinder ondervonden van water wat in de straat blijft staan. De gemeente Enschede heeft daarom besloten de capaciteit van de regenwateropvang en –afvoer te verbeteren in en onder de Oldenzaalsestraat.

 

Voor bovengenoemde werkzaamheden is het noodzakelijk om de straat open te breken. Die gelegenheid wordt aangegrepen om de Oldenzaalsestraat tussen de Molenstraat en de Boulevard 1945 opnieuw in te richten. Daarmee kunnen geconstateerde knelpunten met betrekking tot verkeersveiligheid namelijk ook opgelost worden. Deze knelpunten hebben met name betrekking op de rol van fietsers en voetgangers in de Oldenzaalsestraat. Vanaf januari 2019 is de Oldenzaalsestraat voor de periode van circa één jaar in fasen afgesloten om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hiervoor is op 31 oktober 2018 een verkeersbesluit genomen.

 

Doelstelling nieuw verkeersbesluit

In het voorliggende verkeersbesluit worden de te nemen verkeersmaatregelen benoemt welke uitgevoerd worden gedurende de reconstructie van de Oldenzaalsestraat. Hierin wordt benoemd welke huidige verkeersmaatregelen verwijderd en/of verplaatst worden en welke nieuwe maatregelen genomen worden. Het doel van de maatregelen is om een veilige verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers in de Oldenzaalsestraat te realiseren waarin iedere verkeersdeelnemer zijn of haar weg kan vinden.

 

Ten opzichte van de huidige situatie wordt de inrichting overzichtelijker. In plaats van afwisselende vrijliggende fietspaden en fietsstroken komen in de nieuwe situatie over de gehele lengte van de Oldenzaalsestraat aan beide zijden van de weg fietsstroken te liggen. Voor de rijbaan voor het gemotoriseerd verkeer wordt eenzelfde keuze gemaakt. Waar momenteel sommige plaatsen de twee rijstroken gescheiden worden door een middenberm of –geleider, wordt in de toekomstige situatie één rijbaan met daarop een rijstrook in iedere richting aangelegd. Enkel ter hoogte van de kruispunten en nabij de spoorwegovergang wordt hiervan afgeweken en is een middengeleider opgenomen in het ontwerp.

 

Waar in de huidige situatie de Oldenzaalsestraat was aangewezen als voorrangsweg is dat in de toekomstige situatie niet meer het geval. Dit heeft onder andere te maken met de wens om verkeerssituaties te verduidelijken en het aantal borden te verminderen. De aansluitingen van de zijwegen op Oldenzaalsestraat worden in de nieuwe situatie namelijk vormgegeven middels uitritconstructies. Hierdoor is het niet noodzakelijk om verkeersborden te plaatsen welke de voorrangsregeling aanduiden aangezien de uitritconstructie aanduidt dat verkeer komende vanuit de zijwegen voorrang dient te verlenen aan verkeer op de Oldenzaalsestraat.

 

De verboden om stil te staan aan beide zijden van de Oldenzaalsestraat worden verwijderd, dit onder andere om het mogelijk te maken om in de nieuwe situatie verspreid langs de Oldenzaalsestraat parkeerplaatsen te realiseren.

 

De aansluiting van de Parallelweg op de Oldenzaalsestraat nabij de spoorwegovergang is momenteel middels een voorrangsregeling met verkeersborden vormgegeven. In de toekomstige situatie wordt dit een uitritconstructie waardoor de verhouding qua voorrang in principe ongewijzigd blijft maar wel op een andere wijze is vormgegeven. Omdat de Parallelweg vlakbij het spoor is gelegen blijft het ook in de toekomstige situatie enkel mogelijk om in zuidelijke richting te rijden wanneer bestuurders uit de Parallelweg komen. Ter hoogte van de Van Lochemstraat is het mogelijk om te draaien en op de andere rijbaan in noordelijke richting te gaan. Ter hoogte van de Van Lochemstraat wordt namelijk een zogenoemd voorrangsplein gerealiseerd hierdoor kunnen bestuurders richting en uit de Van Lochemstraat veilig en gefaseerd de separate rijstroken van Oldenzaalsestraat oversteken. De aansluiting van de Van Lochemstraat wordt vormgegeven middels een uitritconstructie terwijl de voorrang op het voorrangsplein geregeld wordt middels haaientanden als verkeerstekens op het wegdek. Tevens wordt hier een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd waardoor voetgangers op veilige wijze de Oldenzaalsestraat kunnen oversteken.

 

Het kruispunt met De Heurne en de Hoge Bothofstraat wordt eveneens opnieuw ingericht om meer duidelijkheid te creëren. Ook hier wordt de voorrangsregeling dadelijk aangeduid middels een uitritconstructie. Voor de Hoge Bothofstraat geldt dat het snelheidsregime op een gedeelte reeds is teruggebracht van 50 naar 30 km/h. Na de herinrichting van de Oldenzaalsestraat wordt ook het westelijk deel van de Hoge Bothofstraat een erftoegangsweg met een maximale snelheid van 30 km/h. De inrichting wordt hierom gewijzigd, onder andere het verwijderen van de middengeleider bij het kruispunt met de Oldenzaalsestraat is hier een onderdeel van. Langs de Oldenzaalsestraat worden op diverse locaties parkeerplaatsen gerealiseerd, nabij de Hoge Bothofstraat worden bovendien twee parkeerplaatsen aangewezen als openbare gehandicaptenparkeerplaatsen.

 

Tussen De Heurne en Wilhelminastraat is aan de westzijde van de Oldenzaalsestraat momenteel een ventweg gelegen welke enkel in zuidelijke richting gebruikt mag worden. Deze ventweg biedt ruimte aan een aantal parkeerplaatsen, waaronder een gehandicaptenparkeerplaats en biedt toegang tot de parkeergelegenheid Faamterrein. De ventweg wordt in de toekomstige situatie verwijderd en de toegang tot het Faamterrein wordt middels een ontsluiting op de hoofdrijbaan ingevuld. Hierdoor wordt het kruispunt ter hoogte van de Wilhelminastraat veel overzichtelijker. Ook dat kruispunt wordt middels een uitritconstructie uitgevoerd. De Wilhelminastraat blijft net als in de huidige situatie een eenrichtingsweg met de rijrichting in westelijke richting, hierbij geldt een uitzondering voor fietsers.

 

Het kruispunt tussen de Oldenzaalsestraat en De Klomp wordt eveneens ingericht met inritconstructies welke de voorrangsregeling duidelijk maken. Iets ten noorden van dit kruispunt wordt de huidige bushalte opnieuw aangelegd zodat deze beter toegankelijk is. Hetzelfde geldt voor de bushalte tussen De Klomp en de Kortelandstraat. In beide gevallen wordt de bushalte zodanig aangelegd dat de fietsstrook achter de halte langs gaat, zo ervaren fietsers geen hinder van halterende bussen. Aan de oostzijde van de Oldenzaalsestraat worden nabij de aansluiting met de Klomp tevens twee gehandicaptenparkeerplaatsen aangewezen.

 

Ook de aansluiting Kalandergang - Kortelandstraat - Oldenzaalsestraat wordt opnieuw ingericht. Na de reconstructie worden de Kalandergang en de ventweg langs het winkelcentrum Klanderij aangewezen als een erf. Langs het gebouw komt net als in de huidige situatie een ventweg welke gebruikt kan worden voor het bevoorraden van de voorzieningen in het winkelcentrum Klanderij. Voor deze ventweg geldt eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting met uitzondering van fietsverkeer. In de huidige situatie zijn diverse parkeerplekken gelegen aan de ventweg bij winkelcentrum Klanderij. Bij de herinrichting worden deze opgeheven waardoor ook de openbare gehandicaptenparkeerplaatsen en parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen vervallen. Langs de rijbaan van de Oldenzaalsestraat worden evenveel parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gerealiseerd als in de huidige situatie aanwezig zijn langs de Oldenzaalsestraat. Ook de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen komen verspreid over de Oldenzaalsestraat in gelijke aantallen terug. Aan het eind van de ventweg van de Boulevard 1945 worden twee openbare gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd. Ter hoogte van het kruispunt Kalandergang - Kortelandstraat - Oldenzaalsestraat blijft de voetgangersoversteekplaats aanwezig.

 

Wettelijk kader

Het nemen van een verkeersbesluit is volgens artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 vereist indien:

 • door plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, en onderborden, een gebod of verbod wordt ingesteld of aangepast,

 • fysieke voorzieningen op de weg worden aangebracht of verwijderd, of de inrichting van de weg wordt aangepast waardoor het aantal categorieën weggebruikers, dat van de weg gebruik kan maken, wordt beperkt of uitgebreid.

 

Burgemeester en Wethouders zijn volgens artikel 18, lid 1d, van de Wegenver¬keerswet 1994 (WVW)

bevoegd om verkeersbesluiten te nemen, te wijzigen en in te trekken.

 

Verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de (vertegenwoordiger van) de korpschef conform artikel 24 van het BABW.

 

Bebording bestaande situatie – blad 1

 

Bebording bestaande situatie – blad 2

 

Bebording bestaande situatie – blad 3

 

Bebordingsplan – blad 1

 

Bebordingsplan – blad 2

 

Bebordingsplan – blad 3

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen van wie het belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. In het bezwaarschift moeten in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen zijn:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • de datum van vermelding in de digitale Staatscourant;

 • tegen welk besluit u bezwaar maakt (met vermelding van besluitnummer);

 • de reden waarom u het er niet mee eens bent;

 • uw handtekening;

 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Aldus vastgesteld op 14 maart 2019

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

J.H. van Maren,

teamleider afdeling Bestemmen & Vergunnen