Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Beroepsorganisatie van AccountantsStaatscourant 2019, 14889Besluiten van algemene strekking

Besluit van 12 maart 2019 houdende de inwerkingtreding van de Verordening tot wijziging van de Verordening op het bestuur

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op artikel II van de Verordening tot wijziging van de Verordening op het bestuur zoals bekend gemaakt in Staatscourant 2019, 8835;

Besluit:

Enig artikel

De Verordening tot wijziging van de Verordening op het bestuur (Staatscourant 2019, 8835) treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Overeenkomstig het besluit van het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

M.J. van der Vegte, voorzitter