Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2019, 14741Verkeersbesluitenintrekken van het verkeersbesluit 13985-2018.

Logo Oldambt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

Dit verkeersbesluit betrekking heeft op de Kanaalweg/Eekerweg in Scheemda;

Op 18 oktober 2018 met een verkeersbesluit 13985-2018 is besloten tot het gesloten verklaren van de Kanaalweg/Eekerweg ten westen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij;

Gesprekken tussen alle partijen hebben geleid tot een voorstel om aan de N33 een nieuwe op-/afrit te realiseren;

Deze nieuwe op-/afrit in juli 2019 gerealiseerd gaat worden;

De nieuwe op-/afrit voor zowel aan- als afvoerverkeer een uitstekende verkeerskundige maatregel is waardoor het te bouwen windmolenpark bereikt kan worden;

Dat het daardoor niet meer aannemelijk is dat bouwverkeer via de Kanaalweg/Eekerweg het bouwterrein gaat verlaten;

Dat de nieuwe op-/afrit een permanente status krijgt zodat in de toekomst verkeer van/naar het windmolenpark altijd de nieuwe op-/afrit kan benutten;

Dit betekent dat het verkeersbesluit 13985-2018 kan worden ingetrokken;

gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994

BESLUIT

Tot het intrekken van het verkeersbesluit 13985-2018.

 

Winschoten, 14 februari 2019

R.Bakker

Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt kan door iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouder van de Gemeente Oldambt, postbus 175, 9670 AD Winschoten.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste het volgende bevatten:

 

  • 1.

   De naam en het adres van de indiener;

  • 2.

   De dagtekening;

  • 3.

   Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • 4.

   De gronden van het bezwaar.