Hollands Kroon – Week 11 – Ter inzage ontwerp Gebiedsplan Wieringermeer 

Logo Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders.  

Grondslag: artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening / Inspraakverordening Hollands Kroon 

Onderwerp: Ter inzage ontwerp gebiedsplan Wieringermeer  

Plangebied: Wieringermeerpolder  

Doel plan:  Het gebiedsplan is opgesteld in samenwerking met drie partners: de gemeente, het hoogheemraadschap en de provincie. Dit is een unieke samenwerking, ingegeven door een aantal grootschalige gebiedsoverstijgende ontwikkelingen, waarbij de drie partners elkaar en anderen inspireren en uitnodigen tot realisatie van projecten en initiatieven die passen bij de kernkwaliteiten van de Wieringermeer. 

 

Ter inzage  

Het ontwerp gebiedsplan Wieringermeer, met IMRO identificatienummer 

NL.IMRO.1911.GebiedsplanWM-ON01, ligt met ingang van 15 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage.  

Het ontwerp gebiedsplan Wieringermeer met bijbehorende stukken is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:   

•Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ via:   

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1911.GebiedsplanWM-ON01   

•De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:   

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.GebiedsplanWM-ON01   

Tevens is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te zien. Dit kan gedurende bovengenoemde termijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, Molenvaart 67 in Anna Paulowna. Voor het maken van een afspraak met Myra van Munster van het team Omgevingsontwikkeling, kunt u contact opnemen via tel. 088-321 5000.   

Schriftelijk  

Stuur uw reactie naar de gemeenteraad van gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Reactie ontwerp gebiedsplan Wieringermeer.  

Mondeling  

Voor een mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met Myra van Munster  van het team Omgevingsontwikkeling via tel. 088-321 5000. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.  

Naar boven