Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2019, 14331VergunningenVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Duinweg 9, 1861GL, Bergen(NH), het inpandig verbouwen van de woning tot logies- en vergaderruimte, 4 maart 2019 (WABO1801087).

Logo Bergen (NH)

Met ingang van 14 maart 2019 ligt bij de balie in het gemeentehuis gedurende zes weken voor een ieder het besluit en de daarbij behorende stukken ter inzage. Dit besluit is tot stand gekomen met de voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen zes weken na de datum van ter inzagelegging van dit besluit, kunnen diegene die tijdens de voorbereidingsprocedure een zienswijze hebben ingediend – of redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend – een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003BR Haarlem. Bij onverwijlde spoed kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank.