Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2019, 14330VergunningenOntwerp-besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Mericilaan 1 t/m 15 en Mirembelaan 1 t/m 41 en 2 t/m 8, 1861MG, Bergen (NH), het oprichten van 33 woningen met uitritten, het maken van erfafscheidingen d.m.v. hagen, het kappen van 119 bomen, de aanleg van een nieuwe weg (Mericilaan) en uitvoeren van werkzaamheden (WABO1801322).

Logo Bergen (NH)

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 9 augustus 2018 zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Bergen. Tijdens deze zes weken kan ieder hierover schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van Bergen,.