Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 1407

Gepubliceerd op 10 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Vaststelling bestemmingsplan ‘Binnenstad Wijk bij Duurstede 2018’

Logo Wijk bij Duurstede

Zaaknummer 36746

 

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 11 december 2018 het bestemmingsplan ‘Binnenstad Wijk bij Duurstede 2018’ gewijzigd vastgesteld.

 

Dit bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridisch kader voor de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Dat is het centrumgebied, binnen de Singel, met uitzondering van de stadshaven.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn zijn met ingang van 10 januari 2019 gedurende zes weken in te zien via:

 

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0352.wbdbinnenstad2018-bva1

 

Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging (10 januari 2019 t/m 20 februari 2019) schriftelijk tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl