Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2019, 14064Vergunningen

Mededeling van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 7 maart 2019, 01.044.893, inzake aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning tot het organiseren van de totalisator

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit (hierna: de Kansspelautoriteit);

Gezien de naamswijziging van de besloten vennootschap van de vergunninghouder;

Deelt mede:

Het besluit van de Kansspelautoriteit van 29 juni 2017, kenmerk 10389, inzake de verlening van een vergunning tot het organiseren van de totalisator (‘Vergunning Totalisator 2017–2022’) als volgt aan te passen:

In de aanhef wordt ‘Sportech Racing B.V.’ vervangen door: ‘ZEbetting & Gaming Nederland B.V.’

Den Haag, 7 maart 2019

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, R.E. Heijungs Hoofd afdeling Toezicht & Consument

TOELICHTING

De vergunning Totalisator 2017–2022 is verleend aan Sportech Racing B.V. De concrete aanleiding voor de wijziging van deze vergunning is de naamswijziging van de besloten vennootschap in de statuten per 31 oktober 2018. Door de naamswijziging van de besloten vennootschap is een wijziging van de tenaamstelling van de vergunning noodzakelijk.

Nu er bij het enkel aanpassen van de tenaamstelling, zonder dat er sprake is van een feitelijk andere vergunninghouder, geen sprake is van enig op rechtsgevolg gericht handelen, is deze mededeling geen besluit zoals bedoeld is in de Algemene wet bestuursrecht.1 Dit betekent dat het niet mogelijk is om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze aanpassing van de tenaamstelling.


X Noot
1

Zie ook: ECLI:NL:RBDHA:2017:8916