Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WinterswijkStaatscourant 2019, 13422VergunningenVoornemen tot toewijzing gehandicaptenparkeerplaats Kastanjelaan 32

Logo Winterswijk

Bovenkant formulier

Bij burgemeester en wethouders is een aanvraag ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren voor het perceel Kastanjelaan 32 ten behoeve van een bewoner van dit perceel. (zaaknr. 174293)

 

De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart met de aantekening bestuurder. Volgens de beoordelingscriteria voor de aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen wordt voldaan aan de hiervoor gestelde voorwaarden.

 

Deze aanvraag ligt met ingang van 13 maart 2019 gedurende een periode van 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 

Belanghebbenden kunnen tot 27 maart 2019 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk onder vermelding van zaaknummer 174293

 

Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Zanden (team Ruimtelijke Ontwikkeling) op telefoonnummer (0543) 543 543.