Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 1326Interne regelingen

Maandbrief VBD december 2018

18 december 2018

Nr. BS/2018030763

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2018.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

december 2018

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,01300

22,67809

25,83601

48,51410

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,01300

22,67809

25,83601

48,51410

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,01300

22,67809

12,91800

35,59609

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,01300

22,67809

12,91800

35,59609

€ 290,08

4. ongehuwd

2,01300

18,59604

12,91800

31,51404

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,01300

22,67809

12,91800

35,59609

€ 393,68

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55980

24,34684

13,57867

37,92551

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55980

24,34684

13,57867

37,92551

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55980

24,34684

6,78934

31,13618

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55980

24,34684

6,78934

31,13618

€ 290,08

4. ongehuwd

1,55980

19,96441

6,78934

26,75375

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55980

24,34684

6,78934

31,13618

€ 393,68

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

17,54800

4,73460

22,28260

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 362,60

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12870

31,28130

33,79181

65,07311

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12870

31,28130

33,79181

65,07311

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12870

31,28130

16,89590

48,17720

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12870

31,28130

16,89590

48,17720

€ 290,08

4. ongehuwd

1,12870

25,65066

16,89590

42,54656

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12870

31,28130

16,89590

48,17720

€ 393,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55600

38,04402

50,60694

88,65096

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55600

38,04402

50,60694

88,65096

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55600

38,04402

25,30347

63,34749

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55600

38,04402

25,30347

63,34749

€ 290,08

4. ongehuwd

1,55600

31,19610

25,30347

56,49957

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55600

38,04402

25,30347

63,34749

€ 393,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50340

13,08767

7,93875

21,02642

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50340

13,08767

7,93875

21,02642

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50340

13,08767

3,96938

17,05705

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50340

13,08767

3,96938

17,05705

€ 290,08

4. ongehuwd

1,50340

10,73189

3,96938

14,70127

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50340

13,08767

3,96938

17,05705

€ 393,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50340

13,08767

21,17001

34,25768

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50340

13,08767

21,17001

34,25768

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50340

13,08767

10,58501

23,67268

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50340

13,08767

10,58501

23,67268

€ 290,08

4. ongehuwd

1,50340

10,73189

10,58501

21,31690

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50340

13,08767

10,58501

23,67268

€ 393,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

769,26840

2,77609

23,24795

26,02404

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

769,26840

2,77609

23,24795

26,02404

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

769,26840

2,77609

11,62398

14,40007

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

769,26840

2,77609

11,62398

14,40007

€ 290,08

4. ongehuwd

769,26840

2,27640

11,62398

13,90038

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

769,26840

2,77609

11,62398

14,40007

€ 393,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,84700

46,86657

38,94902

85,81559

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,84700

46,86657

38,94902

85,81559

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,84700

46,86657

19,47451

66,34108

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,84700

46,86657

19,47451

66,34108

€ 290,08

4. ongehuwd

7,84700

38,43059

19,47451

57,90510

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,84700

46,86657

19,47451

66,34108

€ 393,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,01300

18,77049

27,79230

46,56279

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,01300

18,77049

27,79230

46,56279

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,01300

18,77049

13,89615

32,66664

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,01300

18,77049

13,89615

32,66664

€ 290,08

4. ongehuwd

2,01300

15,39180

13,89615

29,28795

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,01300

18,77049

13,89615

32,66664

€ 393,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 362,60

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,03800

13,56030

26,59830

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 362,60

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

15,00600

4,15233

19,15833

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 362,60

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 290,08

4. ongehuwd

1,00000

62,32000

31,57440

93,89440

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 393,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 362,60

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

324,34500

8,11790

16,86639

24,98429

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

324,34500

8,11790

16,86639

24,98429

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

324,34500

8,11790

8,43320

16,55110

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

324,34500

8,11790

8,43320

16,55110

€ 176,12

4. ongehuwd

324,34500

6,65668

8,43320

15,08988

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

324,34500

8,11790

8,43320

16,55110

€ 362,60

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,21310

34,60872

48,29761

82,90633

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,21310

34,60872

48,29761

82,90633

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,21310

34,60872

24,14880

58,75752

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,21310

34,60872

24,14880

58,75752

€ 290,08

4. ongehuwd

4,21310

28,37915

24,14880

52,52795

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,21310

34,60872

24,14880

58,75752

€ 393,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 362,60

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

4,59200

18,94464

23,53664

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 362,60

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

4,04703

16,59303

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 362,60

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70450

36,89752

8,54241

45,43993

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70450

36,89752

8,54241

45,43993

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70450

36,89752

4,27120

41,16872

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

4,27120

41,16872

€ 176,12

4. ongehuwd

9,70450

30,25597

4,27120

34,52717

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

4,27120

41,16872

€ 362,60

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70450

36,89752

39,50862

76,40614

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70450

36,89752

39,50862

76,40614

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70450

36,89752

19,75431

56,65183

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

19,75431

56,65183

€ 176,12

4. ongehuwd

9,70450

30,25597

19,75431

50,01028

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

19,75431

56,65183

€ 362,60

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70450

36,89752

12,81361

49,71113

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70450

36,89752

12,81361

49,71113

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70450

36,89752

6,40680

43,30432

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

6,40680

43,30432

€ 176,12

4. ongehuwd

9,70450

30,25597

6,40680

36,66277

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

6,40680

43,30432

€ 362,60

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,29400

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,29400

0,00000

16,38000

16,38000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,29400

0,00000

8,19000

8,19000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,29400

0,00000

8,19000

8,19000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,29400

0,00000

8,19000

8,19000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,29400

0,00000

8,19000

8,19000

€ 362,60

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

1,55800

4,37151

5,92951

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 362,60

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,65900

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,65900

0,00000

35,10000

35,10000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,65900

0,00000

17,55000

17,55000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,65900

0,00000

17,55000

17,55000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,65900

0,00000

17,55000

17,55000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,65900

0,00000

17,55000

17,55000

€ 362,60

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12870

26,12492

38,36720

64,49212

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12870

26,12492

38,36720

64,49212

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12870

26,12492

19,18360

45,30852

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12870

26,12492

19,18360

45,30852

€ 290,08

4. ongehuwd

1,12870

21,42244

19,18360

40,60604

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12870

26,12492

19,18360

45,30852

€ 393,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,20200

5,43348

18,63548

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 362,60

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12870

26,12492

30,49701

56,62193

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12870

26,12492

30,49701

56,62193

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12870

26,12492

15,24850

41,37342

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12870

26,12492

15,24850

41,37342

€ 290,08

4. ongehuwd

1,12870

21,42244

15,24850

36,67094

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12870

26,12492

15,24850

41,37342

€ 393,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,01300

16,61103

29,10611

45,71714

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,01300

16,61103

29,10611

45,71714

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,01300

16,61103

14,55306

31,16409

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,01300

16,61103

14,55306

31,16409

€ 290,08

4. ongehuwd

2,01300

13,62104

14,55306

28,17410

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,01300

16,61103

14,55306

31,16409

€ 393,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

5,92400

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

5,92400

0,00000

31,20000

31,20000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

5,92400

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

5,92400

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

4. ongehuwd

5,92400

0,00000

15,60000

15,60000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

5,92400

0,00000

15,60000

15,60000

€ 362,60

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,88230

2,91919

8,02770

10,94689

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,88230

2,91919

8,02770

10,94689

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,88230

2,91919

4,01385

6,93304

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,88230

2,91919

4,01385

6,93304

€ 176,12

4. ongehuwd

0,88230

2,39373

4,01385

6,40758

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,88230

2,91919

4,01385

6,93304

€ 362,60

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12870

20,96855

7,54844

28,51699

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12870

20,96855

7,54844

28,51699

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12870

20,96855

3,77422

24,74277

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12870

20,96855

3,77422

24,74277

€ 290,08

4. ongehuwd

1,12870

17,19421

3,77422

20,96843

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12870

20,96855

3,77422

24,74277

€ 393,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

15,73130

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

15,73130

0,00000

21,06000

21,06000

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

15,73130

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

15,73130

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

4. ongehuwd

15,73130

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

15,73130

0,00000

10,53000

10,53000

€ 393,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,25550

13,42987

9,73228

23,16215

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,25550

13,42987

9,73228

23,16215

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,25550

13,42987

4,86614

18,29601

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,25550

13,42987

4,86614

18,29601

€ 176,12

4. ongehuwd

10,25550

11,01249

4,86614

15,87863

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,25550

13,42987

4,86614

18,29601

€ 362,60

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

december 2018

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,01300

22,67809

25,83601

48,51410

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,01300

22,67809

25,83601

48,51410

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,01300

22,67809

12,91800

35,59609

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,01300

22,67809

12,91800

35,59609

€ 455,84

4. ongehuwd

2,01300

18,59604

12,91800

31,51404

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,01300

22,67809

12,91800

35,59609

€ 652,68

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55980

24,34684

13,57867

37,92551

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55980

24,34684

13,57867

37,92551

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55980

24,34684

6,78934

31,13618

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55980

24,34684

6,78934

31,13618

€ 455,84

4. ongehuwd

1,55980

19,96441

6,78934

26,75375

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55980

24,34684

6,78934

31,13618

€ 652,68

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

17,54800

4,73460

22,28260

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 507,64

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12870

31,28130

33,79181

65,07311

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12870

31,28130

33,79181

65,07311

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12870

31,28130

16,89590

48,17720

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12870

31,28130

16,89590

48,17720

€ 455,84

4. ongehuwd

1,12870

25,65066

16,89590

42,54656

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12870

31,28130

16,89590

48,17720

€ 652,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55600

38,04402

50,60694

88,65096

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55600

38,04402

50,60694

88,65096

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55600

38,04402

25,30347

63,34749

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55600

38,04402

25,30347

63,34749

€ 455,84

4. ongehuwd

1,55600

31,19610

25,30347

56,49957

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55600

38,04402

25,30347

63,34749

€ 652,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50340

13,08767

7,93875

21,02642

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50340

13,08767

7,93875

21,02642

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50340

13,08767

3,96938

17,05705

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50340

13,08767

3,96938

17,05705

€ 455,84

4. ongehuwd

1,50340

10,73189

3,96938

14,70127

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50340

13,08767

3,96938

17,05705

€ 652,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50340

13,08767

21,17001

34,25768

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50340

13,08767

21,17001

34,25768

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50340

13,08767

10,58501

23,67268

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50340

13,08767

10,58501

23,67268

€ 455,84

4. ongehuwd

1,50340

10,73189

10,58501

21,31690

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50340

13,08767

10,58501

23,67268

€ 652,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

769,26840

2,77609

23,24795

26,02404

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

769,26840

2,77609

23,24795

26,02404

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

769,26840

2,77609

11,62398

14,40007

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

769,26840

2,77609

11,62398

14,40007

€ 455,84

4. ongehuwd

769,26840

2,27640

11,62398

13,90038

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

769,26840

2,77609

11,62398

14,40007

€ 652,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,84700

46,86657

38,94902

85,81559

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,84700

46,86657

38,94902

85,81559

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,84700

46,86657

19,47451

66,34108

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,84700

46,86657

19,47451

66,34108

€ 455,84

4. ongehuwd

7,84700

38,43059

19,47451

57,90510

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,84700

46,86657

19,47451

66,34108

€ 652,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,01300

18,77049

27,79230

46,56279

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,01300

18,77049

27,79230

46,56279

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,01300

18,77049

13,89615

32,66664

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,01300

18,77049

13,89615

32,66664

€ 455,84

4. ongehuwd

2,01300

15,39180

13,89615

29,28795

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,01300

18,77049

13,89615

32,66664

€ 652,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 507,64

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,03800

13,56030

26,59830

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 507,64

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

15,00600

4,15233

19,15833

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 507,64

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 455,84

4. ongehuwd

1,00000

62,32000

31,57440

93,89440

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 652,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 507,64

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

324,34500

8,11790

16,86639

24,98429

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

324,34500

8,11790

16,86639

24,98429

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

324,34500

8,11790

8,43320

16,55110

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

324,34500

8,11790

8,43320

16,55110

€ 279,72

4. ongehuwd

324,34500

6,65668

8,43320

15,08988

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

324,34500

8,11790

8,43320

16,55110

€ 507,64

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,21310

34,60872

48,29761

82,90633

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,21310

34,60872

48,29761

82,90633

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,21310

34,60872

24,14880

58,75752

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,21310

34,60872

24,14880

58,75752

€ 455,84

4. ongehuwd

4,21310

28,37915

24,14880

52,52795

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,21310

34,60872

24,14880

58,75752

€ 652,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 507,64

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

4,59200

18,94464

23,53664

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 507,64

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

4,04703

16,59303

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 507,64

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70450

36,89752

8,54241

45,43993

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70450

36,89752

8,54241

45,43993

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70450

36,89752

4,27120

41,16872

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

4,27120

41,16872

€ 279,72

4. ongehuwd

9,70450

30,25597

4,27120

34,52717

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

4,27120

41,16872

€ 507,64

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70450

36,89752

39,50862

76,40614

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70450

36,89752

39,50862

76,40614

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70450

36,89752

19,75431

56,65183

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

19,75431

56,65183

€ 279,72

4. ongehuwd

9,70450

30,25597

19,75431

50,01028

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

19,75431

56,65183

€ 507,64

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,70450

36,89752

12,81361

49,71113

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,70450

36,89752

12,81361

49,71113

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,70450

36,89752

6,40680

43,30432

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

6,40680

43,30432

€ 279,72

4. ongehuwd

9,70450

30,25597

6,40680

36,66277

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,70450

36,89752

6,40680

43,30432

€ 507,64

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,29400

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,29400

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,29400

0,00000

8,19000

8,19000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,29400

0,00000

8,19000

8,19000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,29400

0,00000

8,19000

8,19000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,29400

0,00000

8,19000

8,19000

€ 507,64

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

1,55800

4,37151

5,92951

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 507,64

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,65900

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,65900

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,65900

0,00000

17,55000

17,55000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,65900

0,00000

17,55000

17,55000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,65900

0,00000

17,55000

17,55000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,65900

0,00000

17,55000

17,55000

€ 507,64

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12870

26,12492

38,36720

64,49212

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12870

26,12492

38,36720

64,49212

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12870

26,12492

19,18360

45,30852

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12870

26,12492

19,18360

45,30852

€ 455,84

4. ongehuwd

1,12870

21,42244

19,18360

40,60604

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12870

26,12492

19,18360

45,30852

€ 652,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,20200

5,43348

18,63548

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 507,64

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12870

26,12492

30,49701

56,62193

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12870

26,12492

30,49701

56,62193

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12870

26,12492

15,24850

41,37342

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12870

26,12492

15,24850

41,37342

€ 455,84

4. ongehuwd

1,12870

21,42244

15,24850

36,67094

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12870

26,12492

15,24850

41,37342

€ 652,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,01300

16,61103

29,10611

45,71714

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,01300

16,61103

29,10611

45,71714

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,01300

16,61103

14,55306

31,16409

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,01300

16,61103

14,55306

31,16409

€ 455,84

4. ongehuwd

2,01300

13,62104

14,55306

28,17410

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,01300

16,61103

14,55306

31,16409

€ 652,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

5,92400

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

5,92400

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

5,92400

0,00000

15,60000

15,60000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

5,92400

0,00000

15,60000

15,60000

€ 279,72

4. ongehuwd

5,92400

0,00000

15,60000

15,60000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

5,92400

0,00000

15,60000

15,60000

€ 507,64

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,88230

2,91919

8,02770

10,94689

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,88230

2,91919

8,02770

10,94689

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,88230

2,91919

4,01385

6,93304

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,88230

2,91919

4,01385

6,93304

€ 279,72

4. ongehuwd

0,88230

2,39373

4,01385

6,40758

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,88230

2,91919

4,01385

6,93304

€ 507,64

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,12870

20,96855

7,54844

28,51699

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,12870

20,96855

7,54844

28,51699

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,12870

20,96855

3,77422

24,74277

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,12870

20,96855

3,77422

24,74277

€ 455,84

4. ongehuwd

1,12870

17,19421

3,77422

20,96843

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,12870

20,96855

3,77422

24,74277

€ 652,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

15,73130

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

15,73130

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

15,73130

0,00000

10,53000

10,53000

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

15,73130

0,00000

10,53000

10,53000

€ 455,84

4. ongehuwd

15,73130

0,00000

10,53000

10,53000

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

15,73130

0,00000

10,53000

10,53000

€ 652,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,25550

13,42987

9,73228

23,16215

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,25550

13,42987

9,73228

23,16215

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,25550

13,42987

4,86614

18,29601

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,25550

13,42987

4,86614

18,29601

€ 279,72

4. ongehuwd

10,25550

11,01249

4,86614

15,87863

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,25550

13,42987

4,86614

18,29601

€ 507,64