Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 1324Interne regelingen

Maandbrief VBD november 2018

16 november 2018

Nr. BS/2018028303

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2017.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

november 2018

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03030

21,63276

25,61586

47,24862

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03030

21,63276

25,61586

47,24862

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03030

21,63276

12,80793

34,44069

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03030

21,63276

12,80793

34,44069

€ 290,08

4. ongehuwd

2,03030

17,73887

12,80793

30,54680

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03030

21,63276

12,80793

34,44069

€ 393,68

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,60380

20,93540

13,20615

34,14155

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,60380

20,93540

13,20615

34,14155

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,60380

20,93540

6,60307

27,53847

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,60380

20,93540

6,60307

27,53847

€ 290,08

4. ongehuwd

1,60380

17,16703

6,60307

23,77010

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,60380

20,93540

6,60307

27,53847

€ 393,68

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

17,54800

4,73460

22,28260

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 362,60

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13840

30,16268

33,50387

63,66655

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13840

30,16268

33,50387

63,66655

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13840

30,16268

16,75194

46,91462

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13840

30,16268

16,75194

46,91462

€ 290,08

4. ongehuwd

1,13840

24,73340

16,75194

41,48534

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13840

30,16268

16,75194

46,91462

€ 393,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 290,08

4. ongehuwd

1,56490

30,55232

25,15956

55,71188

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 393,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49220

13,93647

7,99834

21,93481

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49220

13,93647

7,99834

21,93481

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49220

13,93647

3,99917

17,93564

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49220

13,93647

3,99917

17,93564

€ 290,08

4. ongehuwd

1,49220

11,42791

3,99917

15,42708

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49220

13,93647

3,99917

17,93564

€ 393,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49220

13,93647

21,32891

35,26538

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49220

13,93647

21,32891

35,26538

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49220

13,93647

10,66445

24,60092

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49220

13,93647

10,66445

24,60092

€ 290,08

4. ongehuwd

1,49220

11,42791

10,66445

22,09236

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49220

13,93647

10,66445

24,60092

€ 393,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

784,49190

0,78167

22,79681

23,57848

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

784,49190

0,78167

22,79681

23,57848

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

784,49190

0,78167

11,39841

12,18008

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

784,49190

0,78167

11,39841

12,18008

€ 290,08

4. ongehuwd

784,49190

0,64097

11,39841

12,03938

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

784,49190

0,78167

11,39841

12,18008

€ 393,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,92910

45,34588

38,54573

83,89161

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,92910

45,34588

38,54573

83,89161

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,92910

45,34588

19,27286

64,61874

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,92910

45,34588

19,27286

64,61874

€ 290,08

4. ongehuwd

7,92910

37,18362

19,27286

56,45648

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,92910

45,34588

19,27286

64,61874

€ 393,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03030

17,75846

27,55548

45,31394

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03030

17,75846

27,55548

45,31394

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03030

17,75846

13,77774

31,53620

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03030

17,75846

13,77774

31,53620

€ 290,08

4. ongehuwd

2,03030

14,56194

13,77774

28,33968

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03030

17,75846

13,77774

31,53620

€ 393,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 953,12

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 808,08

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 93,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 93,24

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 362,60

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,03800

13,56030

26,59830

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 362,60

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

15,00600

4,15233

19,15833

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 362,60

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 290,08

4. ongehuwd

1,00000

62,32000

31,57440

93,89440

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 393,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 362,60

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

324,39500

8,10123

16,86379

24,96502

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

324,39500

8,10123

16,86379

24,96502

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

324,39500

8,10123

8,43190

16,53313

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

324,39500

8,10123

8,43190

16,53313

€ 176,12

4. ongehuwd

324,39500

6,64301

8,43190

15,07491

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

324,39500

8,10123

8,43190

16,53313

€ 362,60

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,21710

34,48104

48,25180

82,73284

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,21710

34,48104

48,25180

82,73284

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,21710

34,48104

24,12590

58,60694

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,21710

34,48104

24,12590

58,60694

€ 290,08

4. ongehuwd

4,21710

28,27445

24,12590

52,40035

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,21710

34,48104

24,12590

58,60694

€ 393,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 362,60

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

4,59200

18,94464

23,53664

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 362,60

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

4,04703

16,59303

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 362,60

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,50780

39,72970

8,71913

48,44883

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,50780

39,72970

8,71913

48,44883

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,50780

39,72970

4,35957

44,08927

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

4,35957

44,08927

€ 176,12

4. ongehuwd

9,50780

32,57835

4,35957

36,93792

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

4,35957

44,08927

€ 362,60

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,50780

39,72970

40,32599

80,05569

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,50780

39,72970

40,32599

80,05569

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,50780

39,72970

20,16300

59,89270

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

20,16300

59,89270

€ 176,12

4. ongehuwd

9,50780

32,57835

20,16300

52,74135

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

20,16300

59,89270

€ 362,60

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,50780

39,72970

13,07870

52,80840

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,50780

39,72970

13,07870

52,80840

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,50780

39,72970

6,53935

46,26905

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

6,53935

46,26905

€ 176,12

4. ongehuwd

9,50780

32,57835

6,53935

39,11770

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

6,53935

46,26905

€ 362,60

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,31810

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,31810

0,00000

16,38000

16,38000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,31810

0,00000

8,19000

8,19000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,31810

0,00000

8,19000

8,19000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,31810

0,00000

8,19000

8,19000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,31810

0,00000

8,19000

8,19000

€ 362,60

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

1,55800

4,37151

5,92951

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 362,60

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,66470

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,66470

0,00000

35,10000

35,10000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,66470

0,00000

17,55000

17,55000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,66470

0,00000

17,55000

17,55000

€ 176,12

4. ongehuwd

4,66470

0,00000

17,55000

17,55000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,66470

0,00000

17,55000

17,55000

€ 362,60

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13840

25,05025

38,04028

63,09053

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13840

25,05025

38,04028

63,09053

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13840

25,05025

19,02014

44,07039

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13840

25,05025

19,02014

44,07039

€ 290,08

4. ongehuwd

1,13840

20,54120

19,02014

39,56134

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13840

25,05025

19,02014

44,07039

€ 393,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 176,12

4. ongehuwd

1,00000

13,20200

5,43348

18,63548

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 362,60

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13840

25,05025

30,23715

55,28740

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13840

25,05025

30,23715

55,28740

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13840

25,05025

15,11857

40,16882

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13840

25,05025

15,11857

40,16882

€ 290,08

4. ongehuwd

1,13840

20,54120

15,11857

35,65977

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13840

25,05025

15,11857

40,16882

€ 393,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03030

15,61740

28,85810

44,47550

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03030

15,61740

28,85810

44,47550

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03030

15,61740

14,42905

30,04645

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03030

15,61740

14,42905

30,04645

€ 290,08

4. ongehuwd

2,03030

12,80627

14,42905

27,23532

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03030

15,61740

14,42905

30,04645

€ 393,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,30340

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,30340

0,00000

31,20000

31,20000

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,30340

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,30340

0,00000

15,60000

15,60000

€ 176,12

4. ongehuwd

6,30340

0,00000

15,60000

15,60000

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,30340

0,00000

15,60000

15,60000

€ 362,60

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,88780

2,28159

7,97796

10,25955

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,88780

2,28159

7,97796

10,25955

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,88780

2,28159

3,98898

6,27057

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,88780

2,28159

3,98898

6,27057

€ 176,12

4. ongehuwd

0,88780

1,87091

3,98898

5,85989

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,88780

2,28159

3,98898

6,27057

€ 362,60

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13840

19,93781

7,48412

27,42193

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13840

19,93781

7,48412

27,42193

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13840

19,93781

3,74206

23,67987

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13840

19,93781

3,74206

23,67987

€ 290,08

4. ongehuwd

1,13840

16,34900

3,74206

20,09106

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13840

19,93781

3,74206

23,67987

€ 393,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,46840

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.243,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,46840

0,00000

21,06000

21,06000

€ 953,12

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,46840

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,46840

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

4. ongehuwd

16,46840

0,00000

10,53000

10,53000

€ 290,08

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,46840

0,00000

10,53000

10,53000

€ 393,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,38700

11,99384

9,60907

21,60291

€ 1.036,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,38700

11,99384

9,60907

21,60291

€ 849,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,38700

11,99384

4,80454

16,79838

€ 176,12

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,38700

11,99384

4,80454

16,79838

€ 176,12

4. ongehuwd

10,38700

9,83495

4,80454

14,63949

€ 259,00

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,38700

11,99384

4,80454

16,79838

€ 362,60

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

november 2018

 

Waarden

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03030

21,63276

25,61586

47,24862

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03030

21,63276

25,61586

47,24862

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03030

21,63276

12,80793

34,44069

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03030

21,63276

12,80793

34,44069

€ 455,84

4. ongehuwd

2,03030

17,73887

12,80793

30,54680

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03030

21,63276

12,80793

34,44069

€ 652,68

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,60380

20,93540

13,20615

34,14155

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,60380

20,93540

13,20615

34,14155

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,60380

20,93540

6,60307

27,53847

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,60380

20,93540

6,60307

27,53847

€ 455,84

4. ongehuwd

1,60380

17,16703

6,60307

23,77010

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,60380

20,93540

6,60307

27,53847

€ 652,68

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,40000

9,46920

30,86920

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

17,54800

4,73460

22,28260

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,40000

4,73460

26,13460

€ 507,64

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13840

30,16268

33,50387

63,66655

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13840

30,16268

33,50387

63,66655

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13840

30,16268

16,75194

46,91462

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13840

30,16268

16,75194

46,91462

€ 455,84

4. ongehuwd

1,13840

24,73340

16,75194

41,48534

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13840

30,16268

16,75194

46,91462

€ 652,68

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 455,84

4. ongehuwd

1,56490

30,55232

25,15956

55,71188

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 652,68

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49220

13,93647

7,99834

21,93481

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49220

13,93647

7,99834

21,93481

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49220

13,93647

3,99917

17,93564

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49220

13,93647

3,99917

17,93564

€ 455,84

4. ongehuwd

1,49220

11,42791

3,99917

15,42708

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49220

13,93647

3,99917

17,93564

€ 652,68

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49220

13,93647

21,32891

35,26538

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49220

13,93647

21,32891

35,26538

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49220

13,93647

10,66445

24,60092

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49220

13,93647

10,66445

24,60092

€ 455,84

4. ongehuwd

1,49220

11,42791

10,66445

22,09236

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49220

13,93647

10,66445

24,60092

€ 652,68

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

784,49190

0,78167

22,79681

23,57848

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

784,49190

0,78167

22,79681

23,57848

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

784,49190

0,78167

11,39841

12,18008

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

784,49190

0,78167

11,39841

12,18008

€ 455,84

4. ongehuwd

784,49190

0,64097

11,39841

12,03938

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

784,49190

0,78167

11,39841

12,18008

€ 652,68

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,92910

45,34588

38,54573

83,89161

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,92910

45,34588

38,54573

83,89161

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,92910

45,34588

19,27286

64,61874

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,92910

45,34588

19,27286

64,61874

€ 455,84

4. ongehuwd

7,92910

37,18362

19,27286

56,45648

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,92910

45,34588

19,27286

64,61874

€ 652,68

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03030

17,75846

27,55548

45,31394

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03030

17,75846

27,55548

45,31394

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03030

17,75846

13,77774

31,53620

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03030

17,75846

13,77774

31,53620

€ 455,84

4. ongehuwd

2,03030

14,56194

13,77774

28,33968

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03030

17,75846

13,77774

31,53620

€ 652,68

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.139,60

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 134,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 196,84

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 507,64

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,90000

27,12060

43,02060

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,03800

13,56030

26,59830

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,90000

13,56030

29,46030

€ 507,64

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,30000

8,30466

26,60466

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

15,00600

4,15233

19,15833

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,30000

4,15233

22,45233

€ 507,64

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,00000

63,14880

139,14880

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 455,84

4. ongehuwd

1,00000

62,32000

31,57440

93,89440

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,00000

31,57440

107,57440

€ 652,68

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 507,64

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

324,39500

8,10123

16,86379

24,96502

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

324,39500

8,10123

16,86379

24,96502

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

324,39500

8,10123

8,43190

16,53313

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

324,39500

8,10123

8,43190

16,53313

€ 279,72

4. ongehuwd

324,39500

6,64301

8,43190

15,07491

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

324,39500

8,10123

8,43190

16,53313

€ 507,64

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,21710

34,48104

48,25180

82,73284

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,21710

34,48104

48,25180

82,73284

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,21710

34,48104

24,12590

58,60694

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,21710

34,48104

24,12590

58,60694

€ 455,84

4. ongehuwd

4,21710

28,27445

24,12590

52,40035

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,21710

34,48104

24,12590

58,60694

€ 652,68

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

14,50000

16,96890

31,46890

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

11,89000

8,48445

20,37445

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

14,50000

8,48445

22,98445

€ 507,64

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

5,60000

37,88928

43,48928

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

4,59200

18,94464

23,53664

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

5,60000

18,94464

24,54464

€ 507,64

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

4,04703

16,59303

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

4,04703

19,34703

€ 507,64

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,50780

39,72970

8,71913

48,44883

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,50780

39,72970

8,71913

48,44883

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,50780

39,72970

4,35957

44,08927

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

4,35957

44,08927

€ 279,72

4. ongehuwd

9,50780

32,57835

4,35957

36,93792

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

4,35957

44,08927

€ 507,64

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,50780

39,72970

40,32599

80,05569

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,50780

39,72970

40,32599

80,05569

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,50780

39,72970

20,16300

59,89270

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

20,16300

59,89270

€ 279,72

4. ongehuwd

9,50780

32,57835

20,16300

52,74135

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

20,16300

59,89270

€ 507,64

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,50780

39,72970

13,07870

52,80840

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,50780

39,72970

13,07870

52,80840

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,50780

39,72970

6,53935

46,26905

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

6,53935

46,26905

€ 279,72

4. ongehuwd

9,50780

32,57835

6,53935

39,11770

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,50780

39,72970

6,53935

46,26905

€ 507,64

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,31810

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,31810

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,31810

0,00000

8,19000

8,19000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,31810

0,00000

8,19000

8,19000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,31810

0,00000

8,19000

8,19000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,31810

0,00000

8,19000

8,19000

€ 507,64

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,90000

8,74302

10,64302

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

1,55800

4,37151

5,92951

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,90000

4,37151

6,27151

€ 507,64

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,66470

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,66470

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,66470

0,00000

17,55000

17,55000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,66470

0,00000

17,55000

17,55000

€ 279,72

4. ongehuwd

4,66470

0,00000

17,55000

17,55000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,66470

0,00000

17,55000

17,55000

€ 507,64

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13840

25,05025

38,04028

63,09053

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13840

25,05025

38,04028

63,09053

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13840

25,05025

19,02014

44,07039

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13840

25,05025

19,02014

44,07039

€ 455,84

4. ongehuwd

1,13840

20,54120

19,02014

39,56134

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13840

25,05025

19,02014

44,07039

€ 652,68

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,10000

10,86696

26,96696

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 279,72

4. ongehuwd

1,00000

13,20200

5,43348

18,63548

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,10000

5,43348

21,53348

€ 507,64

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13840

25,05025

30,23715

55,28740

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13840

25,05025

30,23715

55,28740

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13840

25,05025

15,11857

40,16882

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13840

25,05025

15,11857

40,16882

€ 455,84

4. ongehuwd

1,13840

20,54120

15,11857

35,65977

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13840

25,05025

15,11857

40,16882

€ 652,68

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03030

15,61740

28,85810

44,47550

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03030

15,61740

28,85810

44,47550

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03030

15,61740

14,42905

30,04645

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03030

15,61740

14,42905

30,04645

€ 455,84

4. ongehuwd

2,03030

12,80627

14,42905

27,23532

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03030

15,61740

14,42905

30,04645

€ 652,68

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,30340

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,30340

0,00000

31,20000

31,20000

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,30340

0,00000

15,60000

15,60000

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,30340

0,00000

15,60000

15,60000

€ 279,72

4. ongehuwd

6,30340

0,00000

15,60000

15,60000

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,30340

0,00000

15,60000

15,60000

€ 507,64

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,88780

2,28159

7,97796

10,25955

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,88780

2,28159

7,97796

10,25955

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,88780

2,28159

3,98898

6,27057

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,88780

2,28159

3,98898

6,27057

€ 279,72

4. ongehuwd

0,88780

1,87091

3,98898

5,85989

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,88780

2,28159

3,98898

6,27057

€ 507,64

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13840

19,93781

7,48412

27,42193

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13840

19,93781

7,48412

27,42193

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13840

19,93781

3,74206

23,67987

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13840

19,93781

3,74206

23,67987

€ 455,84

4. ongehuwd

1,13840

16,34900

3,74206

20,09106

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13840

19,93781

3,74206

23,67987

€ 652,68

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,46840

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.502,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,46840

0,00000

21,06000

21,06000

€ 1.419,32

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,46840

0,00000

10,53000

10,53000

€ 372,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,46840

0,00000

10,53000

10,53000

€ 455,84

4. ongehuwd

16,46840

0,00000

10,53000

10,53000

€ 352,24

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,46840

0,00000

10,53000

10,53000

€ 652,68

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,38700

11,99384

9,60907

21,60291

€ 1.181,04

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,38700

11,99384

9,60907

21,60291

€ 1.139,60

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,38700

11,99384

4,80454

16,79838

€ 217,56

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,38700

11,99384

4,80454

16,79838

€ 279,72

4. ongehuwd

10,38700

9,83495

4,80454

14,63949

€ 300,44

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,38700

11,99384

4,80454

16,79838

€ 507,64