Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 12365Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan uitbreiding Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag inzien

Logo Noardeast-Fryslân

Tot en met 17 april 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag ter inzage (NL.IMRO.1970.BPKzFoarwei47-ON01).

Middels het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden voor het bedrijf Mulder Agro aan de Foarwei 45 te Kollumerzwaag om op een gedeelte van het naastgelegen perceel uit te breiden. Het plan voorziet hoofdzakelijk in een uitbreiding en optimalisering van de parkeervoorzieningen.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Kollum, Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum. Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/201883.45350000003/586537.5065/idn/NL.IMRO.1970.BPKzFoarwei47-ON01/

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze tot en met 17 april 2019 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, postbus 13, 9290AA te Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888