Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 1211VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Nigtevechtseweg 9 in Vreeland, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari 2019 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Nigtevechtseweg 9 in Vreeland ter inzage ligt.

Inhoud

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten ‘het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan’ en ‘het veranderen en in werking hebben van een inrichting’ (milieu). De omgevingsvergunning betreft het oprichten van een propgaangastank van 5.000 liter met vulplaats voor gasflessen en stalling van luchtballon met propaanflessen. Allen ten dienste van ballonvaarten (het opstijgen van de ballonnen vindt elders plaats).

Inzien

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (dossiernummer 170806) is vanaf vrijdag 11 januari 2019 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 11 januari 2019 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer P. Schoemaker (14 0346).