Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseStaatscourant 2019, 11541Overige mededelingen aan het wegverkeerTijdelijke verkeersmaatregelen in het Keukenhofseizoen 2019

Logo Lisse

maatregelen tijdens het Keukenhofseizoen in de periode 21 maart tm 19  mei 2019

 

Campers Leidsevaart

Er wordt een stopverbod ingesteld op de Leidsevaart vanaf de Delfweg richting Hillegom.

Het verbod geldt aan de oostkant (waterkant) van de Leidsevaart door plaatsing van het bord E2 conform bijgevoegde tekening.

Instellen inrijverbod Loosterweg Noord

Vanaf de kruising met de Zwartelaan geldt een inrijverbod voor de Loosterweg. Touringcars kunnen elkaar namelijk niet passeren in deze drukke tijd op deze smalle weg.

Instellen diverse stopverboden

Op de gehele Loosterweg en Zwartelaan geldt een stopverbod i.v.m de doorstroming en veiligheid van het verkeer

Kanaalstraat t.g.v. de rondvaartboten.

Het langsparkeervak in de Kanaalstraat ter hoogte van  de nummers 270a tot en met 272 mag tijdens deze periode  worden gebruikt voor het parkeren van bussen. Deze bussen mogen hier maximaal 1,5 uur staan. De bussen mogen alleen parkeren in de daarvoor aangewezen parkeervakken.

 

Deze maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid te vergroten en de hinder voor omwonenden te reduceren. De bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt hierdoor sterk verbeterd en de handhaving is beter te regelen.

Lisse 25 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Lisse,

Namens deze:

W. van der Wolf medewerker verkeer. domein Buitenruimte, team Beleid en Inrichting