Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 11062Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied – Engelse Wal 3 Plattelandswoning

Logo Geertruidenberg

Voor het adres Engelse Wal 3 in Raamsdonk stelde het college een ontwerpbestemmingsplan op (NL.IMRO.0779.RDBPengelsewal3-on01). Dit plan ligt vanaf 28 februari 2019 ter inzage (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat derden in de bedrijfswoning mogen wonen, zonder dat zij aan het agrarische bedrijf op diezelfde locatie verbonden zijn. Doordat de woning volgens het bestemmingsplan een plattelandswoning is, hoeven de bedrijfsgebouwen geen rekening te houden met de aanwezigheid van een burgerwoning.

 

Communicatie

U kunt het ontwerpbestemmingsplan van donderdag 28 februari tot en met woensdag 10 april 2019 inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via https://ropubliceer.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl

 

In afwijking van de informatie in kolom 2 van de procedures kan tijdens bovengenoemde termijn iedereen zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan:

Gemeenteraad Geertruidenberg

Postbus 10001

4940 GA Raamsdonksveer

 

Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, neem dan contact opmet Wilma Lemoine via telefoonnummer 14 0162.