Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 10819Overig

Mededeling van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) inzake intrekking erkenning Medisch-Ethische Toetsingscommissie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderstaande medisch-ethische toetsingscommissie (METC) heeft haar werkzaamheden beëindigd.

METC Slotervaartziekenhuis en Reade Amsterdam

p/a MC Slotervaart

Louwesweg 6

1066 EC Amsterdam

Bovengenoemde METC beschikte over een erkenning in de zin van artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Deze erkenning is bij besluit van 14 februari 2019 door de CCMO op verzoek van de curatoren van het MC Slotervaart en van de Raad van Bestuur van Reade ingetrokken.