Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2019, 10701VerkeersbesluitenBurgemeester en wethouders van Zaanstad,

Logo Zaanstad

2019/3774

d.d. 18 februari 2018

overwegende dat;

in Zaandam de toegang tot het busstation onder Stadhuisplein 100 is beperkt tot bus, rolstoelbus en expeditie Stadhuis;

door deze beperking het niet mogelijk is voor taxi’s en andere vervoerders om gehandicapte bezoekers voor het Stadhuis en busstation hier te brengen;

het gewenst is mogelijk te maken dat taxi’s en andere vervoerders van gehandicapten hier toegang hebben;

hiervoor een verkeersbesluit nodig is;

Volgens artikel 24 BABW overleg is geweest met de politie Noord-Holland in de AVC van 6 februari 2019 waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

bovengenoemd wegvak is gelegen in de gemeente Zaanstad en bij gemeente Zaanstad in beheer is;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden; de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

In Zaandam;

•Dat het busstation onder Stadhuisplein gesloten is voor alle verkeer uitgezonderd bus, gehandicapten vervoer en expeditie Stadhuis door middel van het plaatsen van borden C1 met onderbord ‘uitgezonderd bus en vervoer gehandicapten en expeditie Stadhuis’ zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 18 februari 2018

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

In Zaandam;

•Dat het busstation onder Stadhuisplein gesloten is voor alle verkeer uitgezonderd bus, gehandicapten vervoer en expeditie Stadhuis door middel van het plaatsen van borden C1 met onderbord ‘uitgezonderd bus en vervoer gehandicapten en expeditie Stadhuis’ zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie.

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.