Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2019, 10071VergunningenProvincie Overijssel – MER-BEOORDELINGSBESLUIT – W.Z18.106987.02 - Danzigweg 23 te Deventer

Logo Overijssel

Gedeputeerde Staten van Provincie Overijssel hebben op 7 december 2018 een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm). Het betreft het uitbreiden van de bestaande inrichting met een nieuwe productiehal voor het produceren van oplosmiddelhoudende producten. Het project wordt gerealiseerd binnen de inrichting gelegen aan de Danzigweg 23 te Deventer.

 

Gedeputeerde Staten van Provincie Overijssel zijn verplicht te beoordelen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. In dit geval hebben zij beslist dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is.

 

Mogelijkheid van inzien

De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer W.Z18.106987.02 een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 21 februari 2019.

 

Voorbereidingsbesluit

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

 

Wilt u meer weten?

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de Omgevingsdienst regio Nijmegen, telefoonnummer 024 – 751 77 00.