Ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 38

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 38 vanaf donderdag 21 februari 2019 zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud van het plan

Het plan maakt de bouw mogelijk van één vrijstaande woning op het perceel ten oosten van het Achterdiep Noordzijde 38 in Sappemeer. In het bestemmingsplan Buitengebied ligt op het perceel een wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan één woning kan worden gerealiseerd. Het ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 38 is de uitwerking van deze bevoegdheid.

 

Het plan inzien

Het ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 38 en bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 21 februari 2019 tot en met woensdag 3 april 2019.

Tijdens deze periode is het ontwerp wijzigingsplan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.wpsapachterdiep38-on01, en op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Sappemeer. Een papieren versie van het ontwerp wijzigingsplan kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

 

Reageren op het plan (indienen zienswijze )

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp wijzigingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer H2017-021022. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Beroep

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen het vastgestelde wijzigingsplan kunt indienen als u:

- tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerp wijzigingsplan óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest;

- belanghebbende bent.

 

Informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.

Naar boven