Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, het volgende bekend:

 

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om het bestemmingsplan

Winkeldiversiteit Centrum voor te bereiden. Dit bestemmingsplan is het vervolg op het voorbereidingsbesluit dat sinds 6 oktober 2017 van kracht is voor het postcodegebied 1012 en een veertigtal straten daar omheen. Het bestemmingsplan beoogt een stop te zetten op de verschraling van het winkel- en voorzieningenaanbod.

Het plangebied omvat het grootste deel van de binnenstad tussen het IJ en de Singelgracht, met uitzondering van het gebied rond het Centraal Station, het Marineterrein, Stadswerf Oostenburg en een aantal panden rond de Oude Kerk.

 

Geen stukken ter inzage

Er liggen geen stukken ter inzage betreffende dit voornemen. Ook is er geen gelegenheid een reactie over dit voornemen naar voren te brengen.

 

In een later stadium zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Tijdens de terinzagelegging wordt de gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen.

 

Amsterdam,  16 februari 2018

burgemeester en wethouders

A.H.P. van Gils

gemeentesecretaris

J.J. van Aartsen

waarnemend burgemeester

Naar boven