Ontwerpbesluit Hogere waarde(n) Wet geluidhinder - Naarderstraat 66

Logo Huizen

Op 2 november 2017 heeft het college van B&W het ontwerpbesluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder voor de Naarderstraat 66 goedgekeurd. Het ontwerpbesluit hoort bij het vastgestelde uitwerkingsplan voor de Naarderstraat 66 (vastgesteld op 2 juni 2017). Het ontwerpbesluit ligt voor iedereen ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit vanaf vrijdag 16 februari 2018 inzien gedurende zes weken.

Inhoud ontwerp besluit

In het eerder vastgestelde uitwerkingsplan Naarderstraat 66 wordt de bouw mogelijk gemaakt van een appartementengebouw met maximaal drie bouwlagen. In de toelichting bij dit uitwerkingsplan is opgenomen dat als gevolg van het wegverkeer op de Naarderstraat een hogere waarde voor geluid op de gevel van de toekomstige appartementen moet worden vastgesteld. Met het ontwerpbesluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder - Naarderstraat 66 wordt dit geregeld.

In zien ontwerp besluit

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage bij het Klantcontactpunt (centrale receptie) in het gemeentehuis. Het Klantcontactpunt is geopend op ma, di, wo, do: 08.30-17.00 en vr: 08.30-16.00 uur. De informatie is vanaf 16 februari 2018 ook te vinden via www.huizen.nl > Bouwprojecten > Naarderstraat 66.

Reageren

In de periode van 16 februari 2018 tot en met 29 maart 2018 kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het College van B&W, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wil maken, kunt u contact opnemen met het team Beleid van de afdeling Omgeving (tel: 035-52 81 500).

Huizen, 15 februari 2018

Naar boven