Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2018, 8170VergunningenOmgevingsvergunning Schoor 8, Nederweert, gemeente Nederweert

Logo Nederweert

Voor de locatie Schoor 8 te Nederweert wordt een omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nederweert’ ter inzage gelegd voor het verwerken van mest van meer dan één locatie (omgevingsvergunning Schoor 8, kenmerk UV 20160028). Daarnaast kent de vergunning de activiteit veranderen van de inrichting.

Er zijn zienswijzen ingekomen op het ontwerpbesluit. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 16 februari t/m 29 maart 2018 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 31 maart 2018 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Hierdoor is het niet toegestaan een zogenaamd pro forma beroepschrift in te dienen. Het aanvoeren van de beroepsgronden dient dus binnen de gestelde beroepstermijn te gebeuren. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend.

 

Nederweert, 15 februari 2018

Burgemeester en wethouders van Nederweert