Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2018, 7501Ruimtelijke plannenGemeente Stadskanaal: ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen ‘Landelijk gebied, 3e Oomsberg 7’

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning "Landelijk gebied, 3e Oomsberg 7” met de bijbehorende bestanden, gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met deze omgevingsvergunning wordt het verbouwen van de woning, het bouwen van een schuur, de legalisering van de bedrijfsvoering en het realiseren van een waterberging, mogelijk gemaakt.

 

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp-omgevingsvergunning incl. bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad liggen vanaf 8 februari 2018 tot en met 21 maart 2018 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1703-on01 en www.stadskanaal.nl.

 

U wilt reageren?

U kunt tot en met 21 maart 2018 uw zienswijze kenbaar maken zowel ten aanzien van de omgevingsvergunning als de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer Bloem (06-46944939) .

 

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer Bloem, telefoonnummer 06-46944939.