Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2018, 74189VergunningenRegistratie aanduiding politieke groeperingen voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Drenthe

Logo Assen

Kennisgeving inzake de beslissing op verzoek tot registratie van politieke groeperingen

 

Ter uitvoering van artikel G2, lid 5 van de Kieswet brengt het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Drenthe ter kennis dat is besloten de hieronder vermelde aanduidingen van politieke groeperingen te registreren in het hiervoor bedoelde register.

 

Aanduiding

gemachtigde

Onafhankelijke Partij Drenthe

mevrouw N. Nieuwenhuizen

plv. gemachtigde: de heer C.C. de Haas

Senioren Belang

de heer B. Hoeksema

plv. gemachtigde: de heer J.B.W. Vos

 

Uiterlijk op de 6e dag na deze publicatie kan beroep tegen bovenvermeld besluit worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

 

De voorzitter van het centraal stembureau, M.L.J. Out

Assen, 27 december 2018