Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7400

Gepubliceerd op 13 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - ProvincialewegWest 55, 2851 EJ in Haastrecht

Logo Krimpenerwaard

De gemeente heeft op 2 februari 2018 een besluit genomen op de uitgebreide aanvraag met zaaknummer SXO-20161675, voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een woning, van bedrijfs- naar plattelandswoning op de locatie Provincialeweg West 55, 2851 EJ in Haastrecht. De vergunning is verleend.

  

Inzage  

De stukken van dit besluit liggen ter inzage in het gemeentekantoor in Stolwijk, Dorpsplein 8. De inzageperiode is 6 weken en start op 14 februari 2018. Voor meer informatie over de procedure, of het maken van een afspraak voor inzage van de stukken, kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

Procedure

De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Het besluit blijft gelden wanneer u een beroepschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt digitaal zowel beroep instellen als een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld. Voor de behandeling van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten in rekening.

 

Stolwijk, 13 februari 2018, Gemeente Krimpenerwaard, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl